Gymnázium, Alejová 1, Košice

Obvodné kolo Matematickej olympiády kategórie Z9


Dňa 24. 01. 2018 sa konalo obvodné kolo Matematickej olympiády kategórie A. Spomedzi 12 úspešných riešiteľov bolo 10 riešiteľov z našej školy:

1. miesto získala Zuzana KUDLÁČOVÁ (tercia A),
2. miesto získal Filip BRUTOVSKÝ (kvarta A),
3. – 4. miesto získali Lea JANTOŠOVIČOVÁ (kvarta A), Teodor SEPEŠI (kvarta A),
5. miesto získal Peter BORTÁK (tercia A),
7. – 12. miesto získali Simona GIBALOVÁ (kvarta B), Sára ŠOLTÉSZOVÁ (kvarta B), Radoslav JOCHMAN (kvarta A), Lukáš BEHUN (kvarta A), Hana LUČANSKÁ (tercia A).

Všetkým srdečne blahoželáme!

Celkové výsledky nájdete tu: Výsledková listina okresného kola Matematickej olympiády Z5, Z9.

Sponzori