Gymnázium, Alejová 1, Košice

Obvodné kolá Pytagoriády kategórií P6, P7 a P8Ondrej KRÁLIK zo sekundy A sa stal víťazom obvodného kola Pytagoriády kategórie P7 aj P8.

V kategórii P6 2. miesto obsadila Eva KRAJČIOVÁ z prímy A, úspešní riešitelia boli aj Richard FERENCZ a Denis KANDRÁČ z prímy B.

V kategórii P7 2. miesto obsadil Leo OROS3. miesto patrí Richardovi VODIČKOVI, obaja  zo sekundy A. Úspešnými riešiteľmi sú aj Matej GÖTZ a Richard ČUBA zo sekundy B a Martin KOZÁR zo sekundy A.

V kategórii P8 2. miesto obsadil Richard VODIČKA zo sekundy A a 3. miesto patrí Dávidovi KEPIČOVI z tercie A. Úspešnými riešiteľmi sú aj Patrik PECHA, Jakub BLIŠŤAN, Tomáš HUTŇAN a Ladislav ANTOŽI z tercie A, Bruno BOCZEK zo sekundy B, Tamara SEREČUNOVÁ z tercie B a Leo OROS zo sekundy A. Srdečne blahoželáme!

Ponúkame k nahliadnutiu VÝSLEDKOVÉ LISTINY.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori