Gymnázium, Alejová 1, Košice

Milí Alejáci, vitajte v školskom roku 2023/2024!RNDr. Tímea KRAJŇÁKOVÁ, poverená vedením gymnázia privítala žiakov a zamestnancov školy týmito slovami:

„Táto chvíľa, tento okamih vášho života, ktorým je prvý deň nového školského roka, je vždy pre vás, žiakov, ale i nás, učiteľov, výnimočnou udalosťou. Výnimočnou udalosťou preto, že každý nový školský rok je ďalším pomyselným krokom na ceste životom, na ceste do sveta dospelých. Tento kolobeh, táto symbolika času reprezentovaná jednotlivými školskými rokmi sa na našej Alejke začína žiakmi prím a končí maturantmi.

Na prahu nového školského roka vám prajem najmä veľa síl a energie do každodenného plnenia povinností, ale aj radosti, optimizmu a nových zážitkov. Váš úspech v štúdiu záleží hlavne od vás a vášho prístupu ku školským povinnostiam a riešeniu problémov. Buďte rozvážni a učte sa novým vedomostiam so záujmom a motiváciou, nezabúdajte na spoluprácu, pomoc slabším a mladším spolužiakom a úctu k pedagógom, ktorí vám odovzdávajú svoje bohaté a častokrát celoživotné skúsenosti. Vážte si jeden druhého, vážte si odlišnosti a krásu života, ktorý prežívate“.

Slávnostného otvorenia školského roka 2023/2024 sa zúčastnila JUDr. Ivana PUCHALLOVÁ, PhD. - vedúca oddelenia správnej, sporovej, personálnej agendy a sťažností odboru školstva Košického samosprávneho kraja.
Slávnostné otvorenie
Slávnostné otvorenie
Slávnostné otvorenie
Slávnostné otvorenie
Slávnostné otvorenie
Slávnostné otvorenie
Slávnostné otvorenie
Slávnostné otvorenie
Slávnostné otvorenie
Slávnostné otvorenie
Slávnostné otvorenie
Slávnostné otvorenie

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori