Gymnázium, Alejová 1, Košice

Lomihlav


Dňa 02. 12. 2016 sa v telocvični školy uskutočnil ďalší ročník matematickej súťaže štvorčlenných družstiev žiakov siedmeho až deviateho ročníka základných škôl alebo sekundy až kvarty gymnázií s osemročnou formou štúdia.

Družstvo v zložení: Katarína HELMECIOVÁ (tercia A), Radoslav JOCHMAN (tercia A), Filip BALTOVIČ (tercia B) a Jakub MIČKO (tercia B) obsadilo krásne 3. miesto a družstvo v zložení: Michal KOLCUN (kvarta A), Michaela RUSNÁKOVÁ (kvarta A), Jakub FARBULA (kvarta B) a Lenka HAKE (kvarta B) skončilo na 4. mieste. Srdečne blahoželáme!

Organizátorom súťaže bolo združenie STROM v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori