Gymnázium, Alejová 1, Košice

Literárna súťaž Via LiteraDruhý ročník literárnej súťaže s témou Sloboda a jej podoby bol výzvou pre študentov košických a prešovských stredných škôl i osemročných gymnázií. So svojimi prácami sa zapojilo 45 študentov, aby v širokej žánrovej škále poňali danú tému vlastným originálnym spôsobom.
Práce, ktoré porota ocenila, niesli v sebe odvahu, osobný postoj k svetu a jeho zložitým ideám a ich spracovanie malo výraznú pointu.

Je nám cťou, že na tomto hodnotnom podujatí získala naša škola cenu. Daniela SURANIČOVÁ z III. A sa umiestnila na 2. mieste so svojou interpretáciou slobody žien nielen v „problematických“ krajinách, ale aj v obyčajnom školskom kolektíve.

Srdečne jej blahoželáme!
Oceňovanie...
Oceňovanie...
Daniela SURANIČOVÁ
Daniela SURANIČOVÁ
Účastníci súťaže ...
Účastníci súťaže ...
Slávnostný program ...
Slávnostný program ...

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori