Gymnázium, Alejová 1, Košice

Junior Náboj

 

Dňa 25. 11. 2016 sa uskutočnil 5. ročník medzinárodnej matematicko – fyzikálnej súťaže štvorčlenných družstiev žiakov druhého stupňa základných škôl alebo nižších tried gymnázií s osemročnou formou štúdia.

Náročnosť zadávaných úloh je volená tak, aby sa súťaže mohli zúčastniť aj žiaci, ktorí so súťažami nemajú veľa skúseností, a pritom si prišli na svoje aj úspešní riešitelia matematických olympiád. Úspech väčšinou nezávisí len na schopnostiach jednotlivých členov, ale aj na efektívnej tímovej spolupráci. V Náboji nejde o bezduchú aplikáciu postupov naučených zo školy, ale naopak, úlohy spravidla vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Príklady sú netradičné a pomáhajú rozvíjať predstavivosť, logické myslenie a predovšetkým záujem o matematiku a fyziku.

 

Tento ročník súťaže prebehol súčasne na mnohých miestach po celej Českej a Slovenskej republike. Už tretíkrát sa na organizácií pre oblasť Košického kraja podieľala aj naša škola. Aj keď stupne víťazov nám tesne unikli, nás teší, že všetky štyri naše tímy sa umiestnili do 8. miesta. Srdečne blahoželáme! Ponúkame k nahliadnutiu výsledkovú listinu: https://junior.naboj.org/.

 

Sme hrdí na to, ako sa organizácie a realizácie súťaže zhostila skupina žiakov našej školy (najmä zo sexty) pod vedením Martina Števka, žiaka sexty. Šíria tak dobré meno školy nielen ako účastníci rôznych matematických súťaži, ale aj organizátori rôznych matematických súťaži pre svojich mladších rovesníkov, a to nielen na našej škole.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori