Gymnázium, Alejová 1, Košice

Julka a jej päť prvenstiev v celoslovenských koláchJulka ŠOGANIČOVÁ, žiačka kvarty B úspešne reprezentovala Slovensko v medzinárodnom kole súťaže "POÉZIA ZLATÉHO a STRIEBORNÉHO VEKU RUSKEJ LITERATÚRY", do ktorého bola vybraná odbornou porotou v online postupových kolách.

V tejto súťaži recitovali účastníci z rôznych kútov sveta poéziu napísanú v období od roku 1800 do roku 1921. Aj keď sa Julka neprebojovala až do záverečného finále v Peterburgu, patrila k jeho úspešným účastníkom a v roku 2023 je našou najúspešnejšou recitátorkou v cudzom jazyku.

"POÉZIA ZLATÉHO a STRIEBORNÉHO VEKU" je piata súťaž, v ktorej Julka na celoslovenskej úrovni obsadila 1. miesto a plne si zaslúži slová poroty na diplome: "Благодарим вас за участие в нашем литературном конкурсе. Ваш талант и любовь к литературе вдохновляют. Желаем вам дальнейших творческих успехов."

Rekapitulácia ďalších Julkiných umiestnení v súťažiach v ruskom jazyku:
1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo v kategórii poézia vo februári 2023,
1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet v kategórii próza v júni 2023,
1. miesto v celoslovenskom kole a 6. miesto v medzinárodnom kole súťaže Živá klasika v kategórii próza v máji 2023,
1. miesto v medzinárodnej Olympiáde Gramotej na úrovni A2 v marci 2023.

Srdečne blahoželáme k vynikajúcim úspechom!Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori