Gymnázium, Alejová 1, Košice

Deň otvorených dverí Ústavného súdu SR


Dňa 27. 09. 2018 v rámci Dňa otvorených dverí navštívili žiaci tercie B Ústavný súd SR v Košiciach. Okrem samotnej prehliadky priestorov Ústavného súdu SR sa zúčastnili predstavenia v podaní žiakov ZUŠ Bernolákova, vypočuli si príhovor pani predsedníčky Ústavného súdu JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD a pani ministerky školstva JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD. 

Na chodbách boli vystavené práce žiakov z rôznych škôl, ktorí sa zapojili do literárnej a výtvarnej súťaže organizovanej Ústavným súdom  SR. Účastníčkou tejto súťaže bola aj Lenka LEŠOVÁ, žiačka kvinty B, ktorej prácu ponúkame vo fotogalérii.
Sponzori