Gymnázium, Alejová 1, Košice

Dejiny tvoríš ty!Dňa 05. 10. 2018 Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v rámci UNIVERZITNÉHO DŇA OTVORENÝCH DVERÍ ponúkla návštevníkom prechádzku významnými historickými medzníkmi minulého storočia.

Tretí ročník inšpiratívneho podujatia s relevantným názvom DEJINY TVORÍŠ TY vyzýval i našich žiakov III. A, septimy A a septimy B zamyslieť sa nad otázkou, aký medzník v dejinách vytvoríme my svojím správaním a konaním.

Budúci učitelia dejepisu oblečení v dobových kostýmoch podávali odborný výklad a odpovedali záujemcom na zvedavé otázky.

Koncepcia interaktívnej výstavy bola zameraná aj na prezentáciu dobových fotografií, tlače či zbierkových predmetov.

Celá atmosféra výstavy bola umocnená dobovou hudbou a v areáli fakulty mohli návštevníci obdivovať aj unikátnu expozíciu historických veteránov.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori