Gymnázium, Alejová 1, Košice

Attoved 2Dňa 21. 09. 2023 sa už druhýkrát uskutočnila online súťaž Attoved, od organizátorov súťaže Attomat (Nadácia p-mat). Riešili sa logické úlohy z vedeckého mixu, kde patrila fyzika, chémia, biológia a geografia. Do súťaže sa zapojilo 157 študentov z celého Slovenska.

Výsledky našich žiakov sú následovné:

KATEGÓRIA 7: (29 súťažiacich)
23. miesto: Michal HUDÁK, sekunda A

KATEGÓRIA 8: (37 súťažiacich)
14. miesto: Pavol KUŠNÍRIK, tercia B

KATEGÓRIA 9: (39 súťažiacich)
19. miesto: Nina HUDÁKOVÁ, kvarta A
28. miesto: Daniel Ryan TAKÁČ, kvarta A

KATEGÓRIA OPEN: (52 súťažiacich)
3. miesto: Oliver SEMAN, sexta B
6. miesto: Martin KOZÁR, septima A
9. miesto: Ondrej KRÁLIK, septima A
22. miesto: Tomáš GELETKA, kvinta

Zúčastneným študentom srdečne blahoželáme!

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori