Gymnázium, Alejová 1, Košice

AMAVET 2016

 

V dňoch 10. – 11. 11. 2016 asociácia pre mládež, vedu a techniku opäť realizovala celoslovenskú prehliadku vedecko-technických prác – Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT).

Celoštátnej súťažnej prehliadky vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumnú činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentácie, sa zúčastnili aj dvaja žiaci našej školy:

Matúš ĎURATNÝ
Súťažná kategória: Informatika a počítačové inžinierstvo
Projekt: Komunikačno-navigačný systém pre záchranárov

Stanislav JOCHMAN
Súťažná kategória: Informatika a počítačové inžinierstvo
Projekt: 3D fréza

Ich projekty hodnotila komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov. Sme radi, že obidva projekty získali Cenu poroty Festivalu vedy a techniky AMAVET. Srdečne blahoželáme!

Stanislav JOCHMAN
Stanislav JOCHMAN
Stanislav JOCHMAN
Stanislav JOCHMAN
Matúš ĎURATNÝ
Matúš ĎURATNÝ
Matúš ĎURATNÝ
Matúš ĎURATNÝ
Matúš ĎURATNÝ
Matúš ĎURATNÝ
Matúš ĎURATNÝ
Matúš ĎURATNÝ

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori