Gymnázium, Alejová 1, Košice

1. miesto v matematickej súťaži družstiev LOMIHLAVDňa 29. 11. 2019 sa pôde našej školy uskutočnila matematická súťaž družstiev LOMIHLAV. Našu školu reprezentovali dve družstvá žiakov tercie a kvarty. Čarovných 99 minút riešili úlohy a hádanky.

Víťazom sa stalo družstvo žiakov z tercií v zložení: Bruno BOCZEK, Richard ČUBA, Ondrej KRÁLIK a Richard VODIČKA.

5. miesto obsadilo družstvo žiakov z kvárt v zložení: Ladislav ANTOŽI, Dávid KEPIČ, Bianka GURSKÁ, Jakub MÜLLER. Srdečne blahoželáme!


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori