Gymnázium, Alejová 1, Košice

Olympiáda mladých vedcov (IJSO)


školský rok: 2019/2020


Veronika NEMJOVÁ, žiačka kvinty B reprezentovala našu školu na druhom výberovom sústredení pred medzinárodným kolom Olympiády mladých vedcov.

Na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a pôde Fakulty prírodných vied UK si preverilo svoje vedomosti a zručnosti 12 najúspešnejších pozvaných riešiteľov z prvého kola.

Úlohy a príklady, ktoré súťažiaci riešili, však boli o niečo náročnejšie. Počas letných prázdnin sa súťažiaci systematicky pripravovali riešením domácich úloh z fyziky, chémie a biológie.


Veronike sa síce nepodarilo prebojovať medzi 6 žiakov, ktorí budú reprezentovať našu krajinu v medzinárodnom kole, ale určite získala množstvo vedomostí a skúseností, ktoré využije v ďalších olympiádach a súťažiach. Srdečne blahoželáme!

Veronika NEMJOVÁ
Veronika NEMJOVÁ

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori