Gymnázium, Alejová 1, Košice

Modelový európsky parlament

školský rok: 2009/2010

 
V školskom roku 2008/2009 sa v mesiaci jún uskutočnilo regionálne kolo MODELOVÉHO EURÓPSKEHO PARLAMENTU pre Košický kraj.
Z regionálneho kola ďalej postúpil Ján HOFFMANN, žiak septimy, ktorý vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku na Národnom zasadnutí Modelového európskeho parlamentu v dňoch 2. - 6. 10. 2009 v Bratislave spolu s ostatnými kolegami z nášho kraja reprezentoval Fínsko.

Na Národnom zasadnutí zaznamenal opäť úspech a bol vybratý za náhradníka do Medzinárodného kola Modelového európskeho parlamentu, ktoré sa uskutoční 21. - 28. 11. 2009 v nemeckom Bonne.
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori