Gymnázium, Alejová 1, Košice

Alejka spomína, oslavuje a bilancuje29. 03. 2019 sa deň po Medzinárodnom dni učiteľov v GES klube zišli pozvaní hostia: zástupcovia OŠ OÚ Košice, Úradu KSK, riaditelia stredných škôl, bývalí učitelia, rodičia, terajší učitelia, bývalí absolventi a terajší žiaci našej školy na slávnostnej akadémii pri príležitosti osláv 30. výročia vzniku našej Alejky.

Ako najlepšie osláviť obdobie dospelosti než prehliadkou hudby, tanca, hovoreného slova v podaní žiakov našej školy?!

Počas akadémie vyše 60 žiakov vystúpilo s moderným, scénickým a ľudovým tancom. Nechýbali hry na hudobných nástrojoch, prednesy v slovenskom, ruskom, francúzskom jazyku a scénka v anglickom jazyku. Prehliadka bola obohatená prezentáciou toho, čo sme za 30 rokov dosiahli v rôznych oblastiach výučby, ale aj skrášlenia priestorov školy.

Bola to prehliadka toho, čo dokážu naši žiaci. Prehliadka talentu, umu a výsledkov úsilia aj našich učiteľov, ktorí s nimi všetko to, čo predviedli i nacvičili.

Úvodné slová slávnostnej akadémie patrili pánovi riaditeľovi PhDr. Ľubomírovi SOBEKOVI, ktorý zhodnotil uplynulé obdobie. Nechýbali slová prizvaných hostí z OŠ OÚ Košice, Úradu KSK a iných inštitúcií.

Ocenení boli aj naši učitelia, ktorí obdŕžali ďakovný list predsedu KSK za ich doterajšiu aktívnu prácu a výsledky, ktoré dosiahli pri príprave žiakov na rôzne súťaže:
Mgr. Adriána GODOČÍKOVÁ, RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD., RNDr. Marián MACKO, RNDr. Beáta VAVRINČÍKOVÁ, RNDr. Viera VODIČKOVÁ, RNDr. Jana PLICHTOVÁ, PhDr. Ľubomír SOBEK.

Taktiež sme ocenili prácu tých žiakov, ktorí sa aktívne zapojili do literárnej a výtvarnej súťaže pod názvom Moja škola.

Na záver akadémie sme si mohli vypočuť novú hymnu, ktorú vytvorili žiaci našej školy pod názvom Naša Alejka:

My Alejku radi máme
a denne tu chodievame.
Tridsať rokov tu s nami je.
Nech žije, nech žije, nech žije!

Nechcel by som školu novú,
mám k nej úplnú dôveru.
Na život ma pripravuje.
Nech žije, nech žije, nech žije!

Vedomosti do nás hustí
a zlé známky nedopustí.
múdrosťou nás vyzbrojuje.
Nech žije, nech žije, nech žije!

A keď z nej už raz odídeš,
s láskou si na ňu spomenieš,
na čas strávený v laviciach,
krásne roky študentské!

Nuž, Alejka, naša milá,
si pre nás veľká rodina!
Želáme Ti veľa žiakov
a mnoho výborných výsledkov!

My Alejku radi máme
a denne tu chodievame.
Tridsať rokov tu s nami je.
Nech žije, nech žije, nech žije!

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme! Pozvaným hosťom, bývalým kolegom, absolventom školy a rodičom ďakujeme, že sa s nami rozhodli stráviť tieto slávnostné chvíle.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori