Gymnázium, Alejová 1, Košice

Archeológia


Našu školu navštívili dvaja zamestnanci Archeologického ústavu SAV v Košiciach páni Mgr. Marián ČURNÝ, PhD. a Mgr. Rastislav RUSNÁK, PhD., ktorí pre našich študentov pripravili prednášky spojené s prezentáciou.

Pán Čurný rozprával o archeológii ako takej a pán Rusnák o dejinách Košíc z pohľadu archeológie. Na záver prednášajúci odpovedali na otázky študentov. Na podujatí sa zúčastnilo 60 študentov rôznych ročníkov.


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori