Gymnázium, Alejová 1, Košice

DOD II - 2008/2009

PRE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA ZŠ


Pripravili sme:
  • slovenčinu hrou
  • angličtinu hrou
  • po stopách stredoveku (dejepis)
  • matematika hrou
  • lego
  • fyzika hrou
  • chémia hrou
  • biológia hrou
  • info pre rodičov
Slovenčina hrou
Slovenčina hrou
Slovenčina hrou
Slovenčina hrou
Angličtina hrou
Angličtina hrou
Angličtina hrou
Angličtina hrou
Angličtina hrou
Angličtina hrou
Angličtina hrou
Angličtina hrou
Po stopách stredoveku
Po stopách stredoveku
Po stopách stredoveku
Po stopách stredoveku
Po stopách stredoveku
Po stopách stredoveku
Po stopách stredoveku
Po stopách stredoveku
Matematika hrou
Matematika hrou
Matematika hrou
Matematika hrou
Matematika hrou
Matematika hrou
Matematika hrou
Matematika hrou
LEGO
LEGO
LEGO
LEGO
LEGO
LEGO
LEGO
LEGO
Fyzika hrou
Fyzika hrou
Fyzika hrou
Fyzika hrou

Sponzori