Gymnázium, Alejová 1, Košice

DOD 2013/2014

PRE ŽIAKOV 5. A 9. ROČNÍKA ZŠ

Pripravili sme:

  • informácie o štúdiu
  • prezentáciu školy spojenú s prehliadkou so začiatkom o 15:15, 16:15 a 17:15
  • testy a zaujímavosti zo slovenčiny
  • testy a zaujímavosti z matematiky
  • cudzie jazyky hrou
  • Debatný klub
  • ukážky zo zaujímavej prírody
  • chemické pokusy
  • Fyziku inak
  • Lego hrou


Sponzori