Gymnázium, Alejová 1, Košice

DOD 2010/2011


PRE ŽIAKOV 5. A 9. ROČNÍKA ZŠ

Pripravili sme:
 • Z rozprávky do rozprávky
 • So slovenčinou budeš kamarát
 • Cudzie jazyky hrou
 • Veselo so stredovekom
 • Debata pre deviatakov
 • Debatiáda pre piatakov
 • Riskuj s vedomosťami o EÚ
 • Vyskúšaj sa a zahraj sa
 • Lego
 • Čarovanie s fyzikou
 • Pokusy z chémie
 • Biológia hrou
 • Informácie o štúdiu

 

Príchod žiakov ZŠ
Príchod žiakov ZŠ
Príchod žiakov ZŠ
Príchod žiakov ZŠ
Z rozprávky do rozprávky
Z rozprávky do rozprávky
Z rozprávky do rozprávky
Z rozprávky do rozprávky
So slovenčinou budeš kamarát
So slovenčinou budeš kamarát
So slovenčinou budeš kamarát
So slovenčinou budeš kamarát
Cudzie jazyky hrou
Cudzie jazyky hrou
Cudzie jazyky hrou
Cudzie jazyky hrou
Cudzie jazyky hrou
Cudzie jazyky hrou
Cudzie jazyky hrou
Cudzie jazyky hrou
Veselo so stredovekom
Veselo so stredovekom
Veselo so stredovekom
Veselo so stredovekom
Riskuj s vedomosťami o EÚ
Riskuj s vedomosťami o EÚ
Vyskúšaj sa a zahraj sa
Vyskúšaj sa a zahraj sa
Vyskúšaj sa a zahraj sa
Vyskúšaj sa a zahraj sa
Vyskúšaj sa a zahraj sa
Vyskúšaj sa a zahraj sa
Vyskúšaj sa a zahraj sa
Vyskúšaj sa a zahraj sa
Lego
Lego
Lego
Lego
Lego
Lego

Sponzori