Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiak školy 2014


Samuel KRAJČI, žiak tercie • 3. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 1. – 4.  miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 7. – 10.  miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
 • 1. miesto v matematickej súťaži družstiev LOMIHLAV
 • 1. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2014
 • 3. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2014
 • 8. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2014
 • 1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z8
 • 5. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za zimný semester
 • 24. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za zimný semester
 • 3. – 4. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za zimný semester
 • 3. – 5. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za letný semester
 • 8. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za letný semester
 • 2. miesto v obvodnom kole fyzikálnej olympiády kategórie F
 • 13. miesto vo fyzikálnom korešpondenčnom seminári PIKOFYZ za zimný semester
 • 79. – 102.  miesto v celoslovenskom kole súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN kategórie Benjamín 8
 • 1. miesto v matematickej súťaži družstiev Rozšifruj si svoje mesto
 • 11. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester
 • 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže družstiev Debatiáda
 • 2. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 1. miesto v kategórií Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórií Tímová práca, 2. miesto v kategórií Dizajn robota  a  7. miesto v kategórií Robotická hra
 • 1. miesto v medzinárodnom kole (krajín V 4 a Bulharska) súťaže družstiev First Lego League, 3. miesto v  kategórií Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v  kategórií Tímová práca,  2. miesto v  kategórií Dizajn robota  a  3. miesto v  kategórií Robotická hra
 • 5. miesto v celoslovenskom finále súťaže dvojíc Junior Palma kategórie Expert

Henrieta MICHEĽOVÁ, žiačka sexty

 • 5. – 7.  miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • 16. – 17.  miesto v celoslovenskom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • 16.  miesto vo výberovom sústredení Matematickej olympiády kategórie A
 • žiačka bude reprezentovať Slovenskú republiku na stredoeurópskej matematickej olympiáde MEMO
 • 1. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie B
 • 11. miesto v matematickej súťaži družstiev MATEMATICKÝ B – DEŇ 2013
 • 6. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie BETA za zimný semester
 • 24. – 27.  miesto v matematickom korešpondenčnom seminári BRKOS – Brnenský matematický korešpondenčný seminár za zimný semester
 • 1. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2014
 • 3. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2014
 • 8. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2014
 • 23. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za zimný semester
 • 30. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie BETA za letný semester
 • 20. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári BRKOS – Brnenský matematický korešpondenčný seminár za letný semester
 • 9. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester
 • 5. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie C
 • 1. miesto v krajskom kole Olympiády z informatiky kategórie B
 • 1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní kategórie B
 • 6. miesto v celoslovenskom kole súťaže Zenit v programovaní kategórie B
 • 14. – 22. miesto v celoslovenskom kole súťaže iBobor kategórie Junior
 • 6. miesto v celoslovenskom finále súťaže dvojíc Junior Palma kategórie Expert

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori