Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiak školy 2014

 

ŽIAK ŠKOLY 2014 - PRÍMA - KVARTA OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA

ŽIAK ŠKOLY 2014 - KVINTA - OKTÁVA OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA

 

Ďalší ocenení

Pochvalu od riaditeľa školy a vecné odmeny venované riaditeľstvom školy a Radou rodičov školy získali:

Viktória BREZINOVÁ, žiačka tercie
•    6. – 9. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
•    10. – 13. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
•    1. miesto v matematickej súťaži družstiev LOMIHLAV
•    1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z8
•    1. miesto v obvodnom kole Pytagoriády kategórie P8
•    9. – 11. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za zimný semester
•    1. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za letný semester
•    1. miesto v obvodnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kategórie C
•    2. miesto v obvodnom kole Dejepisnej olympiády kategórie D
•    51. – 62. miesto v celoslovenskom kole súťaže iBobor kategórie Kadet

René ČÁKY, žiak sekundy A
•    3. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z7
•    18. miesto po troch On - Line kolách súťaže dvojíc Junior Palma kategórie Profík
•    1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Trenčiansky robotický deň v kategórii Stavebnice – „Myš v Bludisku“
•    člen družstva, ktoré bolo vyhodnotené ako najlepšie v Lego modeloch v celoslovenskom kole súťaže Trenčiansky robotický deň kategórie Driver A
•    14. miesto v celoslovenskom kole súťaže dvojíc RoboCup Junior kategórie Rescue - primary
•    účasť v celoslovenskom kole súťaže dvojíc RoboCup Junior kategórie Konštrukcia - primary
•    1. miesto v celoslovenskom kole súťaže RBA kategórie RobotSolve
•    11. miesto v celoslovenskom kole súťaže RBA kategórie Vlastný model
•    15. miesto v celoslovenskom kole súťaže RBA  kategórie Racing

Eduard ČUBA, žiak septimy
•    3. miesto v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore Tvorba učebných pomôcok
•    2. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 1. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca, 2. miesto v kategórii Dizajn robota a 7. miesto v kategórii Robotická hra
•    1. miesto v medzinárodnom kole (krajín V4 a Bulharska) súťaže družstiev First Lego League, 3. miesto v  kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v  kategórii Tímová práca, 2. miesto v  kategórii Dizajn robota a 3. miesto v  kategórii Robotická hra
•    17. miesto v medzinárodnom kole Central Europe súťaže družstiev First Lego League, 19. miesto v  kategórii Prezentácia výskumnej práce, 16. miesto v kategórii Tímová práca, 24. miesto v kategórii Dizajn robota a 12. miesto v  kategórii Robotická hra
•    1. miesto v medzinárodnom kole Central Europe súťaže družstiev FLL Live Challenge
•    mimoriadna cena poroty a špeciálna cena HW firmy v celoslovenskom kole súťaže Trenčiansky robotický deň kategórie Stavebnice – „K. E. B. A. P“
•    účasť v celoslovenskom kole súťaže Trenčiansky robotický deň v kategórii JABLOTRONík
•    člen organizačného štábu vlastnej robotickej súťaže RBA

Jakub FARBULA, žiak prímy B
•    5. – 7. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z6
•    4. miesto v obvodnom kole Pytagoriády kategórie P6
•    5. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za zimný semester
•    15. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MALYNÁR za zimný semester
•    3. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za letný semester
•    13. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MALYNÁR za letný semester
•    1. – 58. miesto v celoslovenskom kole súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN kategórie Benjamín 6
•    1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Trenčiansky robotický deň v kategórii Stavebnice – „Myš v Bludisku“
•    člen družstva, ktoré bolo vyhodnotené ako najlepšie v Lego modeloch v celoslovenskom kole súťaže Trenčiansky robotický deň kategórie Driver A
•    8. miesto v celoslovenskom kole súťaže RBA kategórie Vlastný model

Simona HORVÁTHOVÁ, žiačka I. A
•    1. miesto v krajskom kole v stolnom tenise družstiev
•    1. miesto v celoštátnom kole v stolnom tenise družstiev
•    2. miesto v regionálnom kole v atletike v disciplíne beh na 400m
•    1. miesto v krajskej olympiáde DŠS v stolnom tenise družstiev

Štefan JANOČKO, žiak kvarty B
•    3. miesto v matematickej súťaži družstiev LOMIHLAV
•    1. miesto v obvodnom kole Fyzikálnej olympiády kategórie E
•    20. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie E
•    11. miesto v obvodnom kole Chemickej olympiády kategórie Dg
•    8. miesto vo fyzikálnom korešpondenčnom seminári PIKOFYZ za zimný semester
•    11. miesto vo fyzikálnom korešpondenčnom seminári PIKOFYZ za letný semester
•    1. miesto v obvodnom kole Dejepisnej olympiády kategórie C
•    3. miesto v krajskom kole Dejepisnej olympiády kategórie C

Stanislav JOCHMANN, žiak sekundy B
•    2. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 1. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca, 2. miesto v kategórii Dizajn robota a 7. miesto v kategórii Robotická hra
•    1. miesto v medzinárodnom kole (krajín V4 a Bulharska) súťaže družstiev First Lego League, 3. miesto v  kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v  kategórii Tímová práca, 2. miesto v  kategórii Dizajn robota a 3. miesto v  kategórii Robotická hra
•    17. miesto v medzinárodnom kole Central Europe súťaže družstiev First Lego League, 19. miesto v  kategórii Prezentácia výskumnej práce, 16. miesto v  kategórii Tímová práca, 24. miesto v kategórii Dizajn robota a 12. miesto v kategórii Robotická hra
•    1. miesto v medzinárodnom kole Central Europe súťaže družstiev FLL Live Challenge
•    18. miesto po troch On - Line kolách súťaže Junior Palma kategórie Profík
•    1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Trenčiansky robotický deň v kategórii Stavebnice – „Myš v Bludisku“
•    člen družstva, ktoré bolo vyhodnotené ako najlepšie v Lego modeloch v celoslovenskom kole súťaže Trenčiansky robotický deň kategórie Driver A
•    14. miesto v celoslovenskom kole súťaže dvojíc RoboCup Junior kategórie Rescue - primary
•    účasť v celoslovenskom kole súťaže dvojíc RoboCup Junior kategórie Konštrukcia - primary
•    1. miesto v celoslovenskom kole súťaže RBA kategórie RobotSolve
•    11. miesto v celoslovenskom kole súťaže RBA kategórie Vlastný model
•    15. miesto v celoslovenskom kole súťaže RBA kategórie Racing

Adam KOLLÁR, žiak septimy
•    3. miesto v celoslovenskej súťaži To si píš v písaní esejí
•    3. miesto v krajskom kole Olympiády ľudských práv
•    4. miesto na Medzinárodnom debatnom turnaji v Košiciach
•    3. miesto v celoslovenskom kole súťaže družstiev Prezentiáda
•    aktívna práca v Žiackej školskej rade pri Gymnáziu, Alejová 1, Košice
•    aktívna pomoc pri vedení Klubu Debatiády
•    spoluzakladateľ filmového klubu na škole a zrealizoval niekoľko jeho stretnutí

Marek KOMAN, žiak kvarty A
•    4. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
•    11. – 14. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
•    10. – 13. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
•    11. – 12. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za zimný semester
•    19. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za letný semester
•    1. miesto v obvodnom kole Fyzikálnej olympiády kategórie E
•    6. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie E
•    17. miesto vo fyzikálnom korešpondenčnom seminári PIKOFYZ za zimný semester
•    15. miesto vo fyzikálnom korešpondenčnom seminári PIKOFYZ za letný semester
•    2. miesto v matematickej súťaži družstiev Rozšifruj si svoje mesto

Peter KOVÁCS, žiak septimy
•    2. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2014
•    8. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2014
•    18. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2014
•    10. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za zimný semester
•    účasť v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore Problematika voľného času
•    24. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester
•    člen organizačného tímu matematického korešpondenčného seminára MATIK
•    2. miesto v súťaži krajín V4 Cemach – Poznaj moderný Izrael, v súťaži v písaní esejí
•    2. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 1. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca, 2. miesto v kategórii Dizajn robota a 7. miesto v kategórii Robotická hra
•    1. miesto v medzinárodnom kole (krajín V4 a Bulharska) súťaže družstiev First Lego League, 3. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca, 2. miesto v  kategórii Dizajn robota a 3. miesto v kategórii Robotická hra
•    mimoriadna cena poroty a špeciálna cena HW firmy v celoslovenskom kole súťaže Trenčiansky robotický deň kategórie Stavebnice – „K. E. B. A. P“
•    hlavný organizátor robotickej súťaže RBA

Katarína KRAJČIOVÁ, žiačka septimy
•    5. – 7. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A
•    8. miesto v celoslovenskom kole matematickej súťaže družstiev Košický matboj
•    11. miesto v matematickej súťaži družstiev MATEMATICKÝ B – DEŇ 2013
•    13. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MKS za zimný semester
•    2. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2014
•    8. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2014
•    18. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2014
•    7. – 9. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie BETA za zimný semester
•    4. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za zimný semester
•    16. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie BETA za letný semester
•    18. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MKS za letný semester
•    2. miesto v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore Problematika voľného času
•    2. miesto v celoslovenskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore Problematika voľného času
•    12. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester
•    člen organizačného tímu matematického korešpondenčného seminára MATIK
•    3. miesto v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína kategórie IV. prednes prózy

Ondrej KURÁK, žiak septimy
•    3. miesto v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore Tvorba učebných pomôcok
•    3. miesto v krajskom kole športových súťaží družstiev v disciplíne orientačný beh
•    2. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 1. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca, 2. miesto v kategórii Dizajn robota a 7. miesto v kategórii Robotická hra
•    1. miesto v medzinárodnom kole (krajín V4 a Bulharska) súťaže družstiev First Lego League, 3. miesto v  kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca, 2. miesto v  kategórii Dizajn robota a 3. miesto v kategórii Robotická hra
•    17. miesto v medzinárodnom kole Central Europe súťaže družstiev First Lego League, 19. miesto v  kategórii Prezentácia výskumnej práce, 16. miesto v kategórii Tímová práca, 24. miesto v  kategórii Dizajn robota a 12. miesto v kategórii Robotická hra
•    1. miesto v medzinárodnom kole Central Europe súťaže družstiev FLL Live Challenge
•    mimoriadna cena poroty a špeciálna cena HW firmy v celoslovenskom kole súťaže Trenčiansky robotický deň kategórie Stavebnice – „K. E. B. A. P“
•    účasť v celoslovenskom kole súťaže Trenčiansky robotický deň v kategórii JABLOTRONík
•    3. miesto v celoslovenskom kole súťaže dvojíc RoboCup Junior kategórie soccer light – secondary
•    účasť v celoslovenskom kole súťaže dvojíc RoboCup Junior kategórie Konštrukcia secondary
•    člen organizačného štábu vlastnej robotickej súťaže RBA

Katarína MARCINČÁKOVÁ, žiačka sekundy B
•    26. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za zimný semester
•    28. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za letný semester
•    5. miesto v obvodnom kole Biologickej olympiády kategórie D
•    2. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 1. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca, 2. miesto v kategórii Dizajn robota a 7. miesto v kategórii Robotická hra
•    1. miesto v medzinárodnom kole (krajín V4 a Bulharska) súťaže družstiev First Lego League, 3. miesto v  kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca, 2. miesto v  kategórii Dizajn robota a 3. miesto v kategórii Robotická hra
•    17. miesto v medzinárodnom kole Central Europe súťaže družstiev First Lego League, 19. miesto v  kategórii Prezentácia výskumnej práce, 16. miesto v kategórii Tímová práca, 24. miesto v kategórii Dizajn robota a 12. miesto v kategórii Robotická hra
•    1. miesto v medzinárodnom kole Central Europe súťaže družstiev FLL Live Challenge
•    7. miesto v celoslovenskom kole súťaže RBA kategórie Vlastný model

Kristína MIŠLANOVÁ, žiačka sexty
•    2. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie B
•    30. miesto v celoslovenskom kole matematickej súťaže družstiev Košický matboj
•    11. miesto v matematickej súťaži družstiev MATEMATICKÝ B – DEŇ 2013
•    1. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2014
•    3. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2014
•    8. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2014
•    7. – 9. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie BETA za zimný semester
•    13. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za zimný semester
•    9. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie BETA za letný semester
•    4. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie C
•    13. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester
•    4. miesto v krajskom kole súťaže družstiev Debatný klub
•    44. – 63. miesto v celoslovenskom kole súťaže iBobor kategórie Junior
•    9. miesto v celoslovenskom finále súťaže dvojíc Junior Palma kategórie Expert

Daniel ONDUŠ, žiak sexty
•    1. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2014
•    3. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2014
•    8. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2014
•    15. – 17. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie BETA za zimný semester
•    5. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie ALFA za zimný semester
•    19. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za zimný semester
•    20. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie BETA za letný semester
•    30. miesto v celoslovenskom kole matematickej súťaže družstiev Košický matboj
•    1. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester

Peter ONDUŠ, žiak kvarty A
•    2. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
•    11. – 14. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
•    5. – 9. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
•    2. – 3. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za zimný semester
•    3. miesto v matematickej súťaži družstiev LOMIHLAV
•    1. miesto v celoslovenskom kole matematickej súťaže PANGEA kategórie 9R
•    7. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za letný semester
•    5. miesto vo fyzikálnom korešpondenčnom seminári PIKOFYZ za zimný semester
•    5. miesto vo fyzikálnom korešpondenčnom seminári PIKOFYZ za letný semester
•    27. – 47. miesto v celoslovenskom kole súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN kategórie Benjamín 9
•    2. miesto v matematickej súťaži družstiev Rozšifruj si svoje mesto
•    18. miesto po troch On – Line kolách súťaže Junior Palma kategórie Expert
•    3. miesto v celoslovenskom kole súťaže RBA kategórie RobotSolve
•    9. miesto v celoslovenskom kole súťaže RBA kategórie Vlastný model

Max Örhalmi, žiak kvarty A
•    27. – 47. miesto v celoslovenskom kole súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN kategórie Benjamín 9
•    2. miesto v matematickej súťaži družstiev Rozšifruj si svoje mesto
•    2. miesto v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku kategórie 1B
•    1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev Debatiáda

Tomáš PAVLÍK, žiak prímy A
•    30. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za zimný semester
•    30. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za letný semester
•    1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Junior Palma kategórie Profík
•    4. miesto v celoslovenskom kole súťaže Ihra – práca doma s hrou OVOCÍČKO
•    účasť vo finále celoslovenského kola súťaže Imanige Cup

Patrik RUSNÁK, žiak sekundy B
•    2. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 1. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca, 2. miesto v kategórii Dizajn robota a 7. miesto v kategórii Robotická hra
•    1. miesto v medzinárodnom kole (krajín V4 a Bulharska) súťaže družstiev First Lego League, 3. miesto v  kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v  kategórii Tímová práca, 2. miesto v  kategórii Dizajn robota a 3. miesto v  kategórii Robotická hra
•    17. miesto v medzinárodnom kole Central Europe súťaže družstiev First Lego League, 19. miesto v  kategórii Prezentácia výskumnej práce, 16. miesto v kategórii Tímová práca, 24. miesto v kategórii Dizajn robota a 12. miesto v kategórii Robotická hra
•    1. miesto v medzinárodnom kole Central Europe súťaže družstiev FLL Live Challenge
•    6. miesto v celoslovenskom kole súťaže RBA kategórie Vlastný model

Michaela RUSNÁKOVÁ, žiačka prímy A
•    9. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z6
•    15. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za zimný semester
•    6. – 7. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MALYNÁR za zimný semester
•    2. miesto v matematickej súťaži družstiev MAMUT
•    11. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za letný semester
•    18. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MALYNÁR za letný semester
•    1. – 58. miesto v celoslovenskom kole súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN kategórie Benjamín 6

Žaneta SEMANIŠINOVÁ, žiačka sexty
•    3. – 5. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie B
•    8. miesto v celoslovenskom kole matematickej súťaže družstiev Košický matboj
•    1. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2014
•    3. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2014
•    8. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2014
•    13. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie BETA za zimný semester
•    11. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za zimný semester
•    5. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie BETA za letný semester
•    5. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie C
•    16. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester
•    4. miesto v krajskom kole súťaže družstiev Debatný klub
•    9. miesto v celoslovenskom finále súťaže dvojíc Junior Palma kategórie Expert

Martin SPIŠÁK, žiak kvarty A
•    1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
•    7. – 10. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
•    14. – 15.  miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
•    3. miesto v matematickej súťaži družstiev LOMIHLAV
•    12. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za zimný semester
•    1. miesto v obvodnom kole Geografickej olympiády kategórie H

Lucia VARGOVÁ, žiačka III. A
•    1. miesto v krajskom kole v stolnom tenise družstiev
•    1. miesto v celoštátnom kole v stolnom tenise družstiev
•    1. miesto v krajskej olympiáde DŠS v stolnom tenise družstiev

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori