Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiak školy 2011

 

ŽIAK ŠKOLY 2011 - I. OA až IV. OA OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA

ŽIAK ŠKOLY 2011 - V. OA až VIII. OA OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA

 

Ďalší ocenení

Pochvalu od riaditeľa školy a vecné odmeny venované riaditeľstvom školy a Radou rodičov školy získali:

Jana BÁTORYOVÁ, žiačka V. OA

 • 5. miesto v regionálnom kole súťaže družstiev TURNAJ MLADÝCH FYZIKOV
 • 1. miesto v regionálnom kole súťaže družstiev  FIRST LEGO LEAGUE v kategóriách Robot Game a Robot Dizajn,
 • 2. miesto v kategórií Prezentácia výskumnej práce a 3. miesto v kategórií Team Work a 1. miesto celkovom poradí družstiev
  7. miesto v medzinárodnom  kole krajín V4 súťaže družstiev FIRST LEGO LEAGUE v kategórií Robot Game,
 • 3. miesto v kategóriách  Robot Dizajn a Prezentácia  výskumnej práce a 8. miesto v kategórií Team Work a 2. miesto celkovom poradí družstiev
 • úspešná reprezentácia v stredoeurópskom kole súťaže družstiev FIRST LEGO LEAGUE
 • člen organizačného výboru súťaže Škola lego
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2010/2011


Lenka GARLATHYOVÁ, žiačka V. OA

 • 5. miesto v regionálnom kole súťaže družstiev TURNAJ MLADÝCH FYZIKOV
 • 2. miesto v regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína v prednese prózy III. kategórie
 • 1. miesto v regionálnom kole súťaže družstiev  FIRST LEGO LEAGUE v kategóriách Robot Game a Robot Dizajn, 2. miesto v kategórií Prezentácia výskumnej práce
 • 3. miesto v kategórií Team Work a 1. miesto celkovom poradí družstiev
  7. miesto v medzinárodnom  kole krajín V4 súťaže družstiev FIRST LEGO LEAGUE v kategórií Robot Game,
 • 3. miesto v kategóriách  Robot Dizajn a Prezentácia výskumnej práce a 8. miesto v kategórií Team Work a 2. miesto celkovom poradí družstiev
 • úspešná reprezentácia v stredoeurópskom kole súťaže družstiev FIRST LEGO LEAGUE
 • člen organizačného výboru súťaže Škola lego
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2010/2011


Matúš HLAVÁČIK, žiak VI. OA

 • 18. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • 1. miesto v matematickej súťaži družstiev KOŠICKÝ MATBOJ
 • 7. miesto v matematickej súťaži družstiev BRATISLAVSKÝ NÁBOJ
 • 2. miesto v matematickej súťaži družstiev MATHRACE


Katarína KRAJČIOVÁ, žiačka IV. OA

 • 10. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 3. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 3. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
 • 2. miesto v krajskom kole súťaže družstiev DEBATIÁDA
 • 1. miesto v celoslovenskej súťaži cez internet iBobor v kategórií Kadet
 • 6. miesto v celoslovenskom kole PALMA junior, súťaže dvojíc v programovaní v Imagine
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2010/2011


Zuzana KRÁLIKOVÁ, žiačka III. OA

 • 1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z7
 • 3. miesto v obvodnom kole Pytagoriády kategórie P8
 • 2. miesto v obvodnom kole Biologickej olympiády kategórie D, projektová časť
 • 1. miesto v celoslovenskom korešpondenčnom prírodovednom seminári DELFÍN
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2010/2011


Ondrej KURÁK, žiak IV. OA

 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže družstiev ROBOCUP  v kategórií vlastný model 1
 • 6. miesto v celoštátnom kole súťaže družstiev ROBOCUP  v kategórií záchranár 1
 • 1. miesto v regionálnom kole súťaže družstiev  FIRST LEGO LEAGUE v kategóriách Robot Game a Robot Dizajn,
 • 2. miesto v kategórií Prezentácia výskumnej práce a 3. miesto v kategórií Team Work a 1. miesto celkovom poradí družstiev
  7. miesto v medzinárodnom  kole krajín V4 súťaže družstiev FIRST LEGO LEAGUE v kategórií Robot Game,
 • 3. miesto v kategóriách  Robot Dizajn a Prezentácia výskumnej práce a 8. miesto v kategórií Team Work a 2. miesto celkovom poradí družstiev
 • úspešná reprezentácia v stredoeurópskom kole súťaže družstiev FIRST LEGO LEAGUE


Ráchel LAUFF, žiačka I. A

 • 1. miesto v regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína v prednese prózy IV. kategórie
 • 2. miesto v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína v prednese prózy IV. kategórie
 • reprezentácia školy v celoslovenskom kole Hviezdoslavovho Kubína
 • aktívna účasť na kultúrnych akciách školy
 • výborný prospech v školskom roku 2010/2011


Henrieta MICHEĽOVÁ, žiačka III. OA

 • 1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z8
 • 6. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z7
 • 4. miesto v matematickej súťaži družstiev LOMIHLAV
 • 2. miesto v obvodnom kole Biologickej olympiády kategórie D, praktická časť
 • 4. miesto v celoslovenskom kole PALMA junior, súťaže dvojíc v programovaní v Imagine
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2010/2011


Peter ONDUŠ, žiak I. OA

 • 5. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z6
 • 1. miesto v celoštátnom kole Pytagoriády kategórie P6
 • 3. miesto v matematickej súťaži družstiev MAMUT
 • 2. miesto v celoslovenskej súťaži cez internet iBobor v kategórií Benjamín


Matúš PORÁZIK, žiak V. OA

 • 4. miesto v matematickej súťaži družstiev KOŠICKÝ MATBOJ
 • 7. miesto v matematickej súťaži družstiev BRATISLAVSKÝ NÁBOJ
 • 7.  miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie D
 • 2. miesto v celoslovenskej súťaži cez internet iBobor v kategórií Junior
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2010/2011


Martin RAPAVÝ, žiak V. OA

 • 4. miesto v matematickej súťaži družstiev KOŠICKÝ MATBOJ
 • 7. miesto v matematickej súťaži družstiev BRATISLAVSKÝ NÁBOJ
 • 2. miesto v matematickej súťaži družstiev MATHRACE
 • spoluorganizátor matematického korešpondenčného seminára MATIK


Denisa SEMANIŠINOVÁ, žiačka VI. OA

 • 8. miesto v krajskom kole matematickej olympiády kategórie B
 • 1. miesto v matematickej súťaži družstiev KOŠICKÝ MATBOJ
 • 7. miesto v matematickej súťaži družstiev BRATISLAVSKÝ NÁBOJ
 • 2. miesto v matematickej súťaži družstiev MATHRACE


Žaneta SEMANIŠINOVÁ, žiačka III. OA

 • 2. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z8
 • 1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z7
 • 23. – 37. miesto v celoslovenskom kole MATEMATICKÝ KLOKAN kat. Kadet 8
 • 2. miesto v obvodnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
 • 12. miesto v celoslovenskom kole súťaže Imagine Cup 2011
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2010/2011


Martin SPIŠÁK, žiak I. OA

 • 1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z6
 • 1. miesto v celoštátnom kole Pytagoriády kategórie P7
 • 2. miesto v celoštátnom kole Pytagoriády kategórie P6
 • 3. miesto v matematickej súťaži družstiev MAMUT
 • 4. – 15. miesto v celoslovenskom kole MATEMATICKÝ KLOKAN kat. Benjamín 6
 • 2. miesto v obvodnom kole Geografickej olympiády kategórie


Jakub ŠALAGOVIČ, žiak VII. OA

 • 1. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády kategórie A
 • 1. miesto v celoslovenskom kole Geografickej olympiády kategórie A
 • 3. miesto v krajskom kole SOČ v odbore 05 Geovedy
 • 1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev MLADÝ EURÓPAN
 • 9. miesto v krajskom kole súťaže ZENIT v programovaní kategórie A


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori