Gymnázium, Alejová 1, Košice

I. B


Triedny učiteľ: Mgr. VAŠKOVÁ Eva

AL -TORKOMANI Karim, BARTÓKOVÁ Barbara, BELUŠÁROVÁ Diana, BERECZOVÁ Miriam Noémi, DUPLINSKÁ Ráchel, HÁJNIKOVÁ Anna, HVIZDOŠ Alexej, JURČÁK Patrik, KOMENDÁT Peter, MENYHÉRTOVÁ Viktória, MIŽÍK Max, NAGY Matej, ORAVEC Marek, OVČARIK Tomáš, SLOVENKAIOVÁ Viktória, SOMRÁKY Adam, SVAJKOVÁ Sára, SZILÁGYI Matej, ŠTOVČÍK Adam, VARGA Daniel, ZÁGONIOVÁ Karin
I. B, 2019/2020
I. B, 2019/2020

Sponzori