Gymnázium, Alejová 1, Košice

Noc v škole 2015


Žiacka rada spolu so študentmi kvinty A a septimy pripravila pre mladších žiakov obľúbenú NOC V ŠKOLE. Žiaci prišli tradične vyzbrojení spacákmi, karimatkami, hrami, čipsami a colou.

V rámci zaujímavého a pestrého programu žiaci zápasili v 8. disciplínach, aby sa pokúsili získať tri tituly najlepších tímov, ktoré čakala odmena v podobe nákupu v bufete.

Zápasili s hrami ako evolúcia, triafanie lopty, hádali jedlo, na ktoré myslela p. p. Hrehorová, či nosili vodu z jednej do druhej nádoby pre p. p. Mamčákovú.

No a večierka? Bol to opäť „boj“ učitelia verzus žiaci a myslím, že vyhrali opäť žiaci.

 
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori