Gymnázium, Alejová 1, Košice

Spelling Bee Contest 2019Tohtoročné kolo súťaže, ktoré sa uskutočnilo 11. 04. 2019, opäť preverilo šikovnosť žiakov tried príma A, príma B, sekunda A a sekunda B v hláskovaní anglických slov. Svoju zručnosť si otestovalo spolu 10 žiakov.

Napriek nižšiemu počtu konkurentov bola súťaž dlhá a vzrušujúca, pretože víťaz tohtoročnej súťaže Šimon ŠVÁB (sekunda B) mal proti sebe mnoho šikovných a neoblomných súperov z nižšieho ročníka. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník!

No a tu sú mená víťazov súťaže:

1. miesto: Šimon ŠVÁB (sekunda B)
2. miesto: Oliver SEMAN (príma B)
3. miesto: Abdul FARAH (príma B)
Sponzori