Gymnázium, Alejová 1, Košice

Rozlúčka maturantov so školou 2019


V piatok 17. mája 2019 sme sa rozlúčili s našimi maturitnými triedami oktávou pod vedením triednej učiteľky Mgr. Moniky VEREBOVEJ a IV. A pod vedením triedneho učiteľa PaedDr. Daniela DZIAKA.

Úprimné príhovory, zaujímavý kultúrny program v podaní maturantov i mladších spolužiakov z tercií, odovzdávanie kvetín, oceňovanie najúspešnejších, lesk sĺz v očiach a spomienky učiteľov či študentov sa postarali o slávnostnú atmosféru na rozlúčke pred odchodom na akademický týždeň.

Želáme všetkým maturantom šťastnú ruku pri žrebovaní maturitného zadania a veríme, že počas odpovedí zúročia všetky získané vedomosti. Veľa šťastia!
Sponzori