Gymnázium, Alejová 1, Košice

Naše úspechy v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnostiStredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ. Autori svoje práce obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Aj v 43. ročníku krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti naši žiaci svojimi peknými umiestneniami potvrdili svoju kreativitu, odbornú pripravenosť a jazykovú zručnosť počas samotnej obhajoby svojich prác.

Výsledky:

2. miesto v odbore 07 - Pôdohospodárstvo a postup do celoštátneho kola: Anežka MÁRTONFIOVÁ (III. A)
2. miesto v odbore 15 - Ekonomika a riadenia a postup do celoštátneho kola: Alexandra SLADKÁ (III. A) 
2. miesto v odbore 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie a postup do celoštátneho kola: Bohuš LÍŠKA (septima B)
3. miesto v odbore 11 - Informatika: Marek ŠTEFANKO, Filip BALTOVIČ (septima B)
3. miesto v odbore 17 - Pedagogika, psychológia, sociológia: Matúš NEMEC (septima A)
3. miesto v odbore 10 - Interiérový dizajn a postup do celoštátneho kola: Viet An NGUYEN (septima A)

Srdečne blahoželáme!

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori