Gymnázium, Alejová 1, Košice

Matematický viacbojPozvanie prijalo 9 škôl, ktoré vyslali trojčlenné družstvá na súboj dôvtipu, rýchleho uvažovania a logického myslenia. Súťaž mala dve časti: riešenia zábavných úloh formou štafetového náboja a slovné šarády.

Záverečné výsledky boli veľmi tesné. Rovnaký počet bodov mali až tri družstvá, takže o celkovom poradí rozhodli doplnkové úlohy. Na 1. mieste skončilo družstvo z Gymnázia sv. Edity Steinovej v Košiciach, 2. miesto patrilo družstvu z Gymnázia Novomeského, Košice a 3. miesto získalo Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice.Sponzori