Gymnázium, Alejová 1, Košice

Krajské kolo Olympiády v ruskom jazykuKrajské kolo 50. ročníka Olympiády v ruskom jazyku prebehlo v online prostredí dňa 12. 03. 2021. Najprv žiaci písali testy zamerané na kulturológiu, počúvanie a čítanie s porozumením a potom viedli konverzáciu na ZOOM s odbornou porotou určenou zvlášť pre každú kategóriu.
Veľmi nás teší, že sa vo svojich kategóriách všetci reprezentanti našej školy umiestnili na popredných miestach.

Kategória A1 - 3. miesto: Róbert MARCIN (kvarta B)
Kategória A2 - 2. miesto: Olívia GAÁLOVÁ (kvata B)
Kategória B1 - 3. miesto: Petra PSOTOVÁ (kvinta A)
Kategória B2 - 4. miesto: Zuzana KOZÁROVÁ (septima B)

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori