Gymnázium, Alejová 1, Košice

Junior náboj 2019Dňa 22. 11. 2019 sa uskutočnil 8. ročník medzinárodnej matematicko – fyzikálnej súťaže štvorčlenných družstiev žiakov druhého stupňa základných škôl alebo nižších tried gymnázií s osemročnou formou štúdia. Náročnosť zadávaných úloh je volená tak, aby sa súťaže mohli zúčastniť aj žiaci, ktorí so súťažami nemajú veľa skúseností, a pritom si prišli na svoje aj úspešní riešitelia matematických olympiád. Úspech väčšinou nezávisí len na schopnostiach jednotlivých členov, ale aj na efektívnej tímovej spolupráci. V Náboji nejde o bezduchú aplikáciu postupov naučených zo školy, ale naopak, úlohy spravidla vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Príklady sú netradičné a pomáhajú rozvíjať predstavivosť, logické myslenie a predovšetkým záujem o matematiku a fyziku.

Tento ročník súťaže prebehol súčasne na mnohých miestach po celej Českej, Poľskej a Slovenskej republike. Už šiestykrát sa na organizácií pre oblasť Košického kraja podieľala aj naša škola. A tu sú umiestnenia našich družstiev:

2. miesto získalo družstvo kvarty B v zložení: Barbora BALTOVIČOVÁ, Bianka GURSKÁ, Erik JOCHMAN a Martin ŠMILŇÁK,
3. miesto získalo družstvo kvarty A v zložení: Dávid KEPIČ, Tomáš HUTŇAN, Jakub KUKURA a Alex FURMAN,
4. miesto získalo družstvo kvarty A v zložení: Ladislav ANTOŽI, Jakub BLIŠŤAN, Adrián MIKOLAJ a Jakub MÜLLER,
7. miesto získalo družstvo tercie B v zložení: Bruno BOCZEK, Richard ČUBA, Róbert MARCIN a Anna RAJCYOVÁ,
8. miesto získalo družstvo tercie A v zložení: Ondrej KRÁLIK, Richard VODIČKA, Leo OROS a Martin KOZÁR.

Srdečne blahoželáme!

Ponúkame k nahliadnutiu výsledkovú listinu na stránke: https://junior.naboj.org/archive/results.php?year=2019&category=cad&country_code=sk&site_code=KE a fotogalériu.
2. miesto
2. miesto
3. miesto
3. miesto
4. miesto
4. miesto
7. miesto
7. miesto

Sponzori