Gymnázium, Alejová 1, Košice

iBobor na AlejkeV dňoch 13. – 15. 11. 2018 prebehla celoslovenská online súťaž iBobor, ktorej sa zúčastnilo 77 928 súťažiacich z 979 škôl.

Z našej školy to bolo 245 súťažiacich. Najlepšie výsledky dosiahli:

v kategórii Benjamín:
Nina SLUKOVÁ a Eva KRAJČIOVÁ z prímy A,
Leo OROS, Juraj STEINER, Richard VODIČKA a Šimon ZGOLA zo sekundy A,
Nina SEKERÁKOVÁ, Bruno BOCZEK a Robert MARCIN zo sekundy B

v kategórii Junior:
Daniela STUPAROVÁ, Tadeáš KAMINSKÝ a Teodor SEPEŠI z kvinty A,
Lenka HAKE, Filip BUŠOVSKÝ, Jakub FARBULA a Erik SEDLÁK zo sexty B

v kategórii Senior:
Lukáš LACKO z III. A

Súťažiaci všetkých kategórií si môžu po prihlásení svojim súťažným kódom pozrieť svoje riešenia a porovnať ich so správnymi odpoveďami.

Sponzori