Gymnázium, Alejová 1, Košice

Educate Slovakia


Naša škola sa aj tento rok 22. - 26. 01. 2018 zapojila do kultúrno-vzdelávacieho projektu EDUCATE SLOVAKIA cez globálnu neziskovú organizáciu AIESEC.
Naši tohtoroční stážisti, Jessicaa Ann z Brazílie, Ariel z Kirgizska a Júlia z Ukrajiny nahradili na týždeň učiteľov angličtiny, aby spestrili výučbu a rozšírili obzory žiakom tretieho ročníka, septimy, sexty A a sexty B.

Netradičnou formou sa spolu podieľali na budovaní tolerancie medzi našimi národmi a kultúrami a venovali sa témam, ktoré sú blízke mladým ľuďom na celom. Samozrejme, ako inak ako v angličtine.

Témy, ktoré boli náplňou spoločných hodín:
  • Spoznaj mňa a moju krajinu
  • Tradície krajiny
  • Každý je iný
  • Globálne problémy a udržateľný rozvoj
  • Medzikultúrna komunikácia
Sponzori