Gymnázium, Alejová 1, Košice

Alejka v novom šate ...Vážení rodičia, milí žiaci!

Po dlhých šiestich mesiacoch sa od utorka 11. 05. 2021 konečne vracajú do lavíc žiaci všetkých tried. Hoci dištančná výučba prebiehala podľa hodnotenia rodičov i žiakov úspešne, predsa len nenahradí vyučovanie v školských laviciach. Dúfajme, že nám vydrží až do konca školského roka bez ďalšieho prerušenia.

Tak, ako na jeseň, ani tentoraz sme počas obdobia, kedy bola škola bez žiakov, nezaháľali a snažili sme sa pripraviť pre našich žiakov ešte príjemnejšie pracovné prostredie v interiéri i v exteriéri školy.

Dovolím si priblížiť aspoň niektoré zmeny, ktoré čakajú na našich študentov.

Už na jeseň sme začali s vytváraním altánku, ktorý sme vám predstavili ako špeciálny vianočný darček. V týchto jarných dňoch sme ešte pokračovali v terénnych úpravách v jeho okolí, ktoré dostalo svoju finálnu podobu. Veľmi nás teší, že bol tento priestor počas adaptačného týždňa veľmi využívaný žiakmi prímy až kvarty. A veríme, že to tak bude aj v ďalšom období.


Ďalšími priestormi, v ktorých sme realizovali úpravy, boli jazykové laboratórium 1, učebňa jazykov 1, učebňa jazykov 2 a kabinet č. 122. Podstatou úpravy bolo zníženie stropov, ktorých výška spôsobovala značné tepelné straty v zimných mesiacoch. Úpravou by sa malo dosiahnuť, že v nich nebude počas vyučovania chladno ani žiakom, ani učiteľom.

V niektorých triedach sme realizovali výmenu poškodených dosák na laviciach a ja verím, že takéto vynovené vydržia čo najdlhšie.

Najviac zmien sa realizovalo v priestoroch telovýchovného traktu. Boli vymenené obe vchodové dvere a namiesto starého linolea a vychodených schodov tam dnes máme novú dlažbu. Rovnako je to aj v chodbičke pri posilňovni, kde sa vymenilo poškodené linoleum. Vymenili sme aj svietidlá v šatniach.

Na vyučovanie telesnej výchovy vznikol úplne nový priestor v podobe pohybového štúdia. Máme teda aj tretí priestor na súbežné cvičenie až troch skupín žiakov na telesnej a športovej výchove. Zatiaľ síce epidemiologické opatrenia nedovoľujú, aby sme ho využívali, ale verím, že keď to bude umožnené, stane sa obľúbeným miestom na zvyšovanie fyzickej kondície nielen dievčat, ale aj chlapcov.

Po nútenej zimnej prestávke rýchlym tempom pokračuje aj zatepľovanie budovy školy. Zostáva nám nedokončená iba jedna časť – trakt od Alejovej ulice. Budova tak dostáva novú tvár a dúfam, že sa vám bude páčiť. Prinášame foto postupnej realizácie tejto premeny.

To však nie je všetko. Máme aj ďalšie plány, ktorých realizácia by mala prebiehať v letných mesiacoch. Tie si však zatiaľ nechám pre seba a verím, že aj tieto zmeny budú spríjemnením pre nás všetkých.

Zostáva už len veriť, že si naši žiaci budú vážiť, čo sme pre nich v rámci spríjemňovania pracovného prostredia pripravili a budú priestory školy udržiavať nepoškodené. Iba spoločné úsilie prispeje k tomu, aby vynaložená námaha padla na úrodnú pôdu.

PhDr. Ľubomír Sobek
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori