Gymnázium, Alejová 1, Košice

Zber jogurtových viečok od Sabi

Pomôžme zlepšiť kvalitu nášho života a zapojme sa do zberu hliníkových viečok z  výrobkov SABI.

ORGANIZÁCIA ZBERU:
  1. Umyté a vysušené vložiť do igelitovej tašky a priložiť menovku s údajmi: meno a trieda.  
  2. Naplnenú igelitovú tašku odovzdať zodpovednej osobe za zber.
  3. Každá trieda bude mať k dispozícii zbernú nádobu, do ktorej môže spoločne zbierať jogurtové viečka. V prípade naplnenia vyhľadať osobu zodpovednú za zber a nádobu vyprázdniť.

Sponzori