Gymnázium, Alejová 1, Košice

Pedagogickí zamestnanci

 

Všetci pedagogickí pracovníci školy ukončili vysokoškolské vzdelanie príslušného odboru a aprobácie.V posledných rokoch sa zapojili do školení v oblasti využívania IKT vo vyučovacom procese. Priebežne si rozširujú svoje vzdelanie prostredníctvom MPC, aktívne sa zapájajú do činnosti Klubov učiteľov fyziky, chémie a informatiky a v neposlednom rade sa zúčastňujú odborných konferencií.

VEDENIE ŠKOLY

PhDr. Ľubomír SOBEK, riaditeľ školy
Mgr. Adriána GODOČÍKOVÁ, štatutárna zástupkyňa riaditeľa školy
RNDr. Beáta VAVRINČÍKOVÁ, zástupkyňa riaditeľa školy

ČLENOVIA PEDAGOGICKÉHO ZBORU

(uvedení s príslušnou aprobáciou, predmetmi, ktoré vyučujú v školskom roku 2017/2018, triednictvom a poverenou funkciou)

MENO A PRIEZVISKOAPROBÁCIAVYUČUJETRIEDNICTVOFUNKCIA
Mgr. Alena BAČIŠINOVÁDEJ - RUJ - ANJANJ, RUJ  
Mgr. Zuzana BARLOKOVÁSJL - ESVVYV, UKL  
PaedDr. Iveta BEDNARČÍKOVÁGEG - RUJ - ANJANJ, RUJ  
Mgr. Zuzana DOLHYOVÁGEG - OBNOBN, GEG, SZS, SXV, ZPP  
PaedDr. Helena DUFFEKOVÁSJL - OBNSJL, OBN, SZSIV. A 
PaedDr. Daniel DZIAK OBN - GEG GEG, OBN, SXV, ZPPIII. A 
Mgr. Slavomír DZUGAS NEJ - ETV NEJ, ETV  vedúci PK VYP 
Ing. Michaela FARKAŠOVSKÁFRJFRJ, EKO  
Mgr. Adriána GODOČÍKOVÁ SJL - ANJ ANJ zástupkyňa RŠ 
RNDr. Mária HORVÁTHOVÁ MAT - FYZ FYZ, THDsexta A 
ThDr. Pavol HRABOVECKÝkatolícka teológiaNBK  
RNDr. Denisa HREHOROVÁCHE - BIOCHE, SEC, HUVII. A 
Mgr. Gabriela HREŽOVÁANJANJ, KAJ  
Mgr. Zuzana HUSÁROVÁANJ - FRJANJ, KAJ  
RNDr. Jana HVIZDOŠOVÁMAT - FYZ - INF - ANJINF, PIP, INQ, SENpríma A 
Mgr. Dana JANKOVA SJL - ANJ ANJ, SZS  
RNDr. Henrieta KAĽAVSKÁ BIO - CHE BIO, CVB, BIQ, CHEtercia A 
Mgr. Veronika KLADEKOVÁFRJ - DEJFRJ, DEJ, DEQ, SEDtercia B 
Mgr. Mária KOVÁCSOVÁSJL - ANJANJsexta B vedúca PK ANJ 
RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD.MAT - FYZMAT, SEM, MTQ, CVMkvinta Avedúca PK MAT a INF
RNDr. KRAJŇÁKOVÁ TímeaMAT - FYZMAT, FYZpríma B 
Mgr. Jana KRÁLIKOVÁMAT - INFMAT, INF, PIP, HUVkvarta B 
Mgr. Jana KURAČOVÁSJL - ANJ - FRJANJ, ANQ  
Mgr. Jaroslav KURCINAMAT - FYZMAT, FYZ, INF, PIP  
Mgr. Lórant LIPÁNTEVTSV  
RNDr. Marián MACKOMAT - FYZMATtercia C 
PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁTEV-ETV-OBN-SJLSJL, OBN, ETV, SZSoktáva A 
RNDr. Monika MARTINKOVÁMAT - CHECHE, CVC, CKEkvinta Bvýchovná poradkyňa
Mgr. Viera NACHTMANNOVÁSJL - NEJNEJ, SJLsekunda Bvedúci PK 2. cudzieho jazyka 
RNDr. Nicol NEHILOVÁBIO - CHEBIO, SEB, ETVkvarta Avedúci PK PVP
PaedDr. Miroslav PETROVTEV - technická výchovaTSV  
RNDr. Jana PLICHTOVÁteoretická kybernetika - MATINF, ROB, PIP  
Mgr. Mária SADOVSKÁSJL - GEG - DEJSJL, SZS, SDQIV. Bvedúca PK SJL a SVP
Mgr. Miriam SAKMÁROVÁSJL - DEJSJL, SZS, SDQsekunda A 
PhDr. Ľubomír SOBEKRUJ - DEJ - ETVDEJ riaditeľ školy
Mgr. Iveta ŠEŇOVÁANJ - BIOANJ, ANQ, KAJ  
Mgr. Viola TORMOVÁNEJ - RUJNEJ  
Mgr. Ladislav TURČANTEVTSV  
Mgr. Jana VARGOVÁDEJ - GEGDEJ, GEG, HIMI. A 
Mgr. Eva VAŠKOVÁANJANJ  
RNDr. Beáta VAVRINČÍKOVÁMAT - FYZMAT, FYZ zástupkyňa RŠ
Mgr. Monika VEREBOVÁSJL - ANJANJ, ANQseptima 
RNDr. Viera VODIČKOVÁMAT - FYZMAT, SEMoktáva B 
Mgr. Mariana ZAŤKOVÁ katolícka teológiaNBK  
     
Mgr. Gabriela DOBEŠOVÁMAT - DEG - VYVna MD  
Mgr. Ľudmila KURCINOVÁDEJ - GEGna MD  
Mgr. Alica PŠAKOVÁDEJ - filozofiana MD  
2017/2018
2017/2018
2016/2017
2016/2017
2015/2016
2015/2016
2013/2014
2013/2014
2012/2013
2012/2013
2011/2012
2011/2012
2010/2011
2010/2011
2009/2010
2009/2010
2008/2009
2008/2009
2007/2008
2007/2008
2005/2006
2005/2006
2004/2005
2004/2005
1992/1993
1992/1993
1991/1992
1991/1992

Sponzori