Gymnázium, Alejová 1, Košice

Pedagogickí zamestnanci

 

Všetci pedagogickí pracovníci školy ukončili vysokoškolské vzdelanie príslušného odboru a aprobácie.V posledných rokoch sa zapojili do školení v oblasti využívania IKT vo vyučovacom procese. Priebežne si rozširujú svoje vzdelanie prostredníctvom MPC, aktívne sa zapájajú do činnosti Klubov učiteľov fyziky, chémie a informatiky a v neposlednom rade sa zúčastňujú odborných konferencií.

VEDENIE ŠKOLY

PhDr. Ľubomír SOBEK, riaditeľ školy
Mgr. Adriána GODOČÍKOVÁ, štatutárna zástupkyňa riaditeľa školy
RNDr. Beáta VAVRINČÍKOVÁ, zástupkyňa riaditeľa školy

ČLENOVIA PEDAGOGICKÉHO ZBORU

(uvedení s príslušnou aprobáciou, predmetmi, ktoré vyučujú v školskom roku 2016/2017, triednictvom a poverenou funkciou)

MENO A PRIEZVISKOAPROBÁCIAVYUČUJETRIEDNICTVOFUNKCIA
Mgr. Alena BAČIŠINOVÁDEJ - RUJ - ANJANJ, RUJ  
PaedDr. Iveta BEDNARČÍKOVÁGEG - RUJ - ANJANJ, RUJ  
Mgr. Zuzana DOLHYOVÁGEG - OBNOBN, GEG, SZS, SXV, ZPP  
PaedDr. Helena DUFFEKOVÁSJL - OBNSJL, OBN, SZSIII. A 
Mgr. DUFFKOVÁ Máriakatolícka teológiaNBK  
PaedDr. Daniel DZIAK OBN - GEG GEG, OBN, SXV, ZPP II. A 
Mgr. Slavomír DZUGAS NEJ - ETV NEJ, ETV  vedúci PK VYP 
Ing. Michaela FARKAŠOVSKÁFRJFRJ, EKO  
Mgr. Adriána GODOČÍKOVÁ SJL - ANJ ANJ zástupkyňa RŠ 
RNDr. Mária HORVÁTHOVÁ MAT - FYZ FYZ, THDkvinta A 
RNDr. Denisa HREHOROVÁCHE - BIOCHE, SEC, HUVI. A 
Mgr. Gabriela HREŽOVÁANJANJ, KAJ  
Mgr. Zuzana HUSÁROVÁANJ - FRJANJ, KAJ  
RNDr. Jana HVIZDOŠOVÁMAT - FYZ - INF - ANJINF, PIP, INQ, SENIV. B 
Mgr. Dana JANKOVA SJL - ANJ ANJ, SZSIV. A  
RNDr. Henrieta KAĽAVSKÁ BIO - CHE BIO, CVB, BIQ, CHEsekunda A 
Mgr. Július KAĽAVSKÝNEJ - ESVNEJ, UKL, VUM, VYVIV. C 
Mgr. Veronika KLADEKOVÁFRJ - DEJFRJ, DEJ, DEQ, SEDsekunda B 
Mgr. Mária KOVÁCSOVÁSJL - ANJANJkvinta B vedúca PK ANJ 
RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD.MAT - FYZMAT, SEM, MTQ, CVMkvarta A 
RNDr. KRAJŇÁKOVÁ TímeaMAT - FYZMAT, FYZ  
Mgr. Jana KRÁLIKOVÁMAT - INFMAT, INF, PIP, HUVtercia B 
Mgr. Jana KURAČOVÁSJL - ANJ - FRJANJ, ANQ  
Mgr. Jaroslav KURCINAMAT - FYZMAT, FYZ, INF, PIP  
Mgr. Lórant LIPÁNTEVTSV  
RNDr. Marián MACKOMAT - FYZMATsekunda Cvedúci PK MAT a INF
PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁTEV-ETV-OBN-SJLSJL, OBN, ETV, SZSseptima Avedúca PK SJL a SVP
RNDr. Monika MARTINKOVÁMAT - CHECHE, CVC, CKEkvarta Bvýchovný poradca 
Mgr. MOLNÁROVÁ MáriaNBK - ETVNBK  
Mgr. Viera NACHTMANNOVÁSJL - NEJNEJ, SJLpríma Bvedúci PK 2. cudzieho jazyka 
RNDr. Nicol NEHILOVÁBIO - CHEBIO, SEB, ETVtercia Avedúci PK PVP
PaedDr. Miroslav PETROVTEV - technická výchovaTSV  
RNDr. Jana PLICHTOVÁteoretická kybernetika - MATINF, ROB, PIP  
Mgr. Mária SADOVSKÁSJL - GEG - DEJSJL, SZS, SDQIII. B 
Mgr. Miriam SAKMÁROVÁSJL - DEJSJL, SZS, SDQpríma A 
PhDr. Ľubomír SOBEKRUJ - DEJ - ETVDEJ riaditeľ školy
Mgr. Viola TORMOVÁNEJ - RUJNEJ  
Mgr. Ladislav TURČANTEVTSV  
Mgr. Jana VARGOVÁDEJ - GEGDEJ, GEG, HIM  
Mgr. Eva VAŠKOVÁANJANJ  
RNDr. Beáta VAVRINČÍKOVÁMAT - FYZMAT, FYZ zástupkyňa RŠ
Mgr. Monika VEREBOVÁSJL - ANJANJ, ANQsexta 
RNDr. Viera VODIČKOVÁMAT - FYZMAT, SEMseptima B 
     
Mgr. Gabriela DOBEŠOVÁMAT - DEG - VYVna MD  
Mgr. Ľudmila KURCINOVÁDEJ - GEGna MD  
Mgr. Alica PŠAKOVÁDEJ - filozofiana MD  
Mgr. Iveta ŠEŇOVÁANJ - BIOna MD  

Sponzori