Gymnázium, Alejová 1, Košice

Deň otvorených dverí


Každý rok v prvej polovici decembra organizuje škola DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.
Poskytuje možnosť žiakom košických škôl, ktorí majú záujem o osemročné či štvorročné štúdium a ich rodičom získať všetky informácie o škole.

Počas dňa otvorených dverí dochádza k nadväzovaniu prvých kontaktov medzi školou a budúcimi žiakmi a ich rodičmi.
 
10. 02. 2015
11. 02. 2014
11. 12. 2012
06. 12. 2011
09. 12. 2010
04. 02. 2010
15. 11. 2008
14. 11. 2008
15. 12. 2007
15. 12. 2007

Sponzori