Gymnázium, Alejová 1, Košice

Holokaust 2014

AKCIE

 

TÝŽDEŇ BOJA PROTI HOLOKAUSTU A RASIZMU 2014

 

Posledný januárový týždeň už každoročne patrí akciám spojeným so spomienkami na holokaust. Pre žiakov školy sme pripravili rôzne zaujímavé podujatia:

  • kvarta A a kvarta B spolu s Mgr.  BAČIŠINOVOU na hodinách angličtiny čítali komiks o osude Anny FRANKOVEJ,
  • prváci absolvovali besedu o ISLAME A SITUÁCII V SÝRII,
  • druháci a žiaci sexty si vypočuli rôzne zaujímavosti o PRÁCI SALEZÁNOV NA LUNÍKU IX.,
  • tretiaci a žiaci septimy sa zúčastnili besedy s pánom, ktorý prežil holokaust.

 

Sponzori