Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiak školy 2016 - príma - kvarta osemročného štúdia

 

Lenka HAKE, žiačka tercie B

 • 7.– 8.  miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z8
 • 6. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 14. miesto v matematickej súťaži družstiev LOMIHLAV
 • 16. – 19. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za zimný semester
 • 4. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Matematický Expres - MatX kategórie tercia
 • 10. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Matematický Expres - MatX kategórie tercia
 • 3. miesto vo fyzikálnom korešpondenčnom seminári PIKOFYZ za zimný semester
 • 11. miesto v celoštátnej súťaži TRD kategórie Driver A
 • 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Keď si vymýšľam
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže G – ROBOT kategórie Robotické zviera
 • 1. miesto v regionálnom kole FIRST LEGO LEAGUE v kategórii Teamwork, 2. miesto v kategórii Robot game, 5. miesto v kategórii Robot Desing, 11. miesto v kategórii Presentation a  3. miesto v kategórii FLL champion
 • úspešná reprezentácia školy v celoštátnom kole súťaže Robotický Battle na Alejovej v kategórii Vlastný model
 • úspešná riešiteľka v celoštátnom kole súťaže iBobor kategórie Kadet
 • úspešná riešiteľka v celoštátnom kole súťaže Matematický klokan kategórie Benjamín 8
 • úspešná riešiteľka v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za letný semester

Sponzori