Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiak školy 2016 - kvinta - oktáva osemročného štúdia

 

Samuel KRAJČI, žiak kvinty

 • 1. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
 • 1. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie B
 • 3. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • účasť v celoštátnom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • reprezentáciu Slovenska v medzinárodnom kole Matematickej olympiády kategórie C v trojstretnutí CPS juniori, kde získal 9. – 10. miesto
 • 9. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaži družstiev Košický náboj
 • 2. miesto v celoštátnom kole matematického korešpondenčného seminára KMS kategórie ALFA za zimný semester
 • 2. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za zimný semester
 • 15. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MKS – Prase za zimný semester
 • 6. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev  Matematický B – deň 2015
 • 1. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2016 kategórie Junior
 • 1. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2016 kategórie Junior
 • 4. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2016 kategórie Junior
 • 23. miesto v celoštátnom kole matematického korešpondenčného seminára KMS kategórie ALFA za letný semester
 • 8. miesto v celoštátnom kole fyzikálnej súťaže družstiev Náboj FKS
 • 9. miesto v medzinárodnom kole fyzikálnej súťaže družstiev Náboj FKS
 • 3. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester
 • 11. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MKS – Prase za letný semester
 • 4. miesto v krajskom kole Olympiády z informatiky kategórie B
 • pomoc pri oprave žiackych riešení úloh matematického korešpondenčného seminára MATIK
 • pomoc pri organizovaní krátkych sústredení pre riešiteľov matematického korešpondenčného seminára MATIK
 • pomoc pri organizovaní výletov pre riešiteľov matematického korešpondenčného seminára MATIK

Sponzori