Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiak školy 2014 - príma - kvarta osemročného štúdia


Samuel KRAJČI, žiak tercie

 • 3. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 1. – 4.  miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 7. – 10.  miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
 • 1. miesto v matematickej súťaži družstiev LOMIHLAV
 • 1. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2014
 • 3. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2014
 • 8. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2014
 • 1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z8
 • 5. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za zimný semester
 • 24. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za zimný semester
 • 3. – 4. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za zimný semester
 • 3. – 5. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za letný semester
 • 8. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za letný semester
 • 2. miesto v obvodnom kole fyzikálnej olympiády kategórie F
 • 13. miesto vo fyzikálnom korešpondenčnom seminári PIKOFYZ za zimný semester
 • 79. – 102.  miesto v celoslovenskom kole súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN kategórie Benjamín 8
 • 1. miesto v matematickej súťaži družstiev Rozšifruj si svoje mesto
 • 11. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester
 • 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže družstiev Debatiáda
 • 2. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 1. miesto v kategórií Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórií Tímová práca, 2. miesto v kategórií Dizajn robota  a  7. miesto v kategórií Robotická hra
 • 1. miesto v medzinárodnom kole (krajín V 4 a Bulharska) súťaže družstiev First Lego League, 3. miesto v  kategórií Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v  kategórií Tímová práca,  2. miesto v  kategórií Dizajn robota  a  3. miesto v  kategórií Robotická hra
 • 5. miesto v celoslovenskom finále súťaže dvojíc Junior Palma kategórie Expert

Sponzori