Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiak školy 2014 - kvinta - oktáva osemročného štúdia


Henrieta MICHEĽOVÁ

Henrieta MICHEĽOVÁ, žiačka sexty

 • 5. – 7.  miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • 16. – 17.  miesto v celoslovenskom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • 16.  miesto vo výberovom sústredení Matematickej olympiády kategórie A
 • žiačka bude reprezentovať Slovenskú republiku na stredoeurópskej matematickej olympiáde MEMO
 • 1. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie B
 • 11. miesto v matematickej súťaži družstiev MATEMATICKÝ B – DEŇ 2013
 • 6. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie BETA za zimný semester
 • 24. – 27.  miesto v matematickom korešpondenčnom seminári BRKOS – Brnenský matematický korešpondenčný seminár za zimný semester
 • 1. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2014
 • 3. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2014
 • 8. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2014
 • 23. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za zimný semester
 • 30. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie BETA za letný semester
 • 20. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári BRKOS – Brnenský matematický korešpondenčný seminár za letný semester
 • 9. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester
 • 5. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie C
 • 1. miesto v krajskom kole Olympiády z informatiky kategórie B
 • 1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní kategórie B
 • 6. miesto v celoslovenskom kole súťaže Zenit v programovaní kategórie B
 • 14. – 22. miesto v celoslovenskom kole súťaže iBobor kategórie Junior
 • 6. miesto v celoslovenskom finále súťaže dvojíc Junior Palma kategórie Expert

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori