Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiak školy 2013 - príma - kvarta osemročného štúdia


Samuel KRAJČI, žiak sekundy

 • 1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z8
 • 1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 6. – 8. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 3. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z7
 • 2. – 4. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za zimný semester
 • 1. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za zimný semester
 • 14. miesto v medzinárodnej súťaži BRLOH  Brněnská Logická Hra
 • 7. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 17. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 1. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za letný semester
 • 23. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester
 • 1. – 10. miesto v celoslovenskej súťaži Matematický klokan kategórie Benjamín 7
 • 1. miesto v obvodnom kole Pytagoriády kategórie P7
 • 1. miesto v obvodnom kole Pytagoriády kategórie P8
 • 4. miesto v celoslovenskom kole fyzikálneho korešpondenčného seminára PIKOFYZ
 • 3. miesto v celoštátnom kole súťaže dvojíc Junior Palma kategórie Profík
 • 1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League,   1. miesto v kategórii Robotická hra, 1. miesto v kategórii Dizajn, 2. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 3. miesto v medzinárodnom kole krajín V4 súťaže družstiev First Lego League,  7. miesto v kategórii Robotická hra, 2. miesto v kategórii Dizajn, 5. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 4. miesto v kategórii Tímová práca
 • 13. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev First Lego League,  14. miesto v kategórii Robotická hra, 12. miesto v kategórii Dizajn, 23. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 2. miesto v kategórii Tímová práca, ocenenie Thyssen Krupp Future Award
 • 1. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev FLL Live Challenge
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže iBobor kategórie Benjamín
 • 4. miesto v súťaži RBA v kategórii Racing, 3. miesto v kategórii RoboSolver
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2012/2013

 

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori