Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiak školy 2013 - kvinta - oktáva osemročného štúdia

 

Adam KOLLÁR 

Adam KOLLÁR, žiak sexty

 • 1. miesto v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku kategórie 2A
 • 4. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku kategórie 2A
 • 2. miesto v krajskom kole súťaže družstiev Slovenská debatná liga (3. miesto v prvom kole, 1. miesto v druhom kole)
 • účasť v celoštátnom kole súťaže družstiev Slovenská debatná liga
 • účasť v krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti v odbore História, filozofia, politológia
 • 4. miesto v medzinárodnom kole súťaže Košický debatný turnaj v anglickom jazyku
 • ako víťaz medzinárodného kola súťaže Program mladých lídrov – Youth Leadership programe získal mesačné štipendium na študijný pobyt v USA
 • 2. miesto v celoštátnej súťaží dvojíc Junior Palma kategórie Expert

Peter KOVÁCS
Peter KOVÁCS, žiak sexty

 • 3. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie B
 • 1. miesto v celoslovenskom kole matematickej súťaže družstiev Košický matboj
 • 1. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 2. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 5. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 4. miesto v krajskom kole súťaže ZENIT kategórie B
 • 44. miesto v zimnej časti korešpondenčného seminára z programovania KSP kategórie Z
 • 54. miesto v zimnej časti korešpondenčného seminára z programovania KSP kategórie O
 • 2. miesto v celoštátnej súťaži dvojíc Junior Palma kategórie Expert
 • 17. miesto v celoštátnej súťaži dvojíc Palma
 • 1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 1. miesto v kategórii Robotická hra, 1. miesto v kategórii Dizajn, 2. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 3. miesto v medzinárodnom kole krajín V4 súťaže družstiev First Lego League, 7. miesto v kategórii Robotická hra, 2. miesto v kategórii Dizajn, 5. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 4. miesto v kategórii Tímová práca
 • 13. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev First Lego League, 14. miesto v kategórii Robotická hra, 12. miesto v kategórii Dizajn, 23. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 2. miesto v kategórii Tímová práca, ocenenie Thyssen Krupp Future Award
 • 1. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev FLL Live Challenge
 • 2. miesto v celoštátnej súťaži Trenčiansky robotický deň
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior v kategórii Vlastný model secondary
 • 5. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior v kategórii Rescue secondary
 • hlavný organizátor robotickej súťaže RBA

Katarína KRAJČIOVÁ
Katarína KRAJČIOVÁ, žiačka sexty

 • 1. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie B
 • 1. miesto v celoslovenskom kole matematickej súťaže družstiev Košický matboj
 • 1. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev MathRace
 • 3. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie BETA za zimný semester
 • 8. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MKS za zimný semester
 • 1. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 2. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 5. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 16. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester
 • 6. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie BETA za letný semester
 • 1. miesto v obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína kategórie IV. v prednese prózy
 • 1. miesto v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína kategórie IV. v prednese prózy
 • 3. miesto v celoštátnom kole Hviezdoslavovho Kubína kategórie IV. v prednese prózy
 • člen organizačného tímu matematického korešpondenčného seminára MATIK
 • 1. miesto v matematickej súťaži DERBY v kategórii družstiev
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2012/2013

Žaneta SEMANIŠINOVÁ
Žaneta SEMANIŠINOVÁ, žiačka sexty

 • 2. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
 • 1. miesto v celoslovenskom kole matematickej súťaže družstiev Košický matboj
 • 2. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie ALFA za zimný semester
 • 5. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za zimný semester
 • 1. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 2. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 5. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 2. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester
 • 1. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie ALFA za letný semester
 • 1. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie D
 • 3. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie C
 • účasť vo finále krajského kola súťaže družstiev Slovenská debatná liga
 • účasť vo finále celoštátneho kola súťaže družstiev Slovenská debatná liga
 • 3. miesto v celoštátnej súťaží dvojíc Junior Palma kategórie Expert
 • 1. miesto v matematickej súťaži DERBY v kategórii družstiev
 • 1. miesto v celoštátnej súťaži Imagine Cup
 • postup do finálového kola celoštátnej súťaže Imagine Cup
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2012/2013


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori