Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiak školy 2012 - príma - kvarta osemročného štúdia


 

Henrieta MICHEĽOVÁ, žiačka kvarty A

 • 4. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 7. – 10. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 6. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
 • 1. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za zimný semester
 • 1. – 10. miesto v celoslovenskej súťaži Matematický klokan kategórie Kadet 9
 • 7. miesto v matematickej súťaži družstiev LOMIHLAV
 • 4. miesto v obvodnom kole Fyzikálnej olympiády kategórie E
 • 12. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie E
 • 2. miesto v obvodnom kole Biologickej olympiády kategórie C, teoretická a praktická časť
 • 16. miesto v krajskom kole Biologickej olympiády kategórie C, teoretická a praktická časť
 • 2. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie Dg
 • 3. miesto v krajskom kole Debatiády
 • 2. miesto v celomestskej súťaži Košice
 • 3. miesto v celoštátnej súťaži dvojíc Junior Palma kategórie Expert
 • úspešná riešiteľka vo finálovom kole celoštátnej súťaže dvojíc Junior Palma kategórie Expert
 • 1. miesto v celoštátnej súťaži Imagine Cup
 • 1. miesto vo finálovom kole celoštátnej súťaže Imagine Cup
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2011/2012

Žaneta SEMANIŠINOVÁ, žiačka kvarty A

 • 1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 19. – 20. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 7. miesto v matematickej súťaži družstiev LOMIHLAV
 • 7. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za zimný semester
 • 2. – 4. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za letný semester
 • 3. miesto v obvodnom kole Fyzikálnej olympiády kategórie E
 • 2. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie E
 • 1. miesto v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku kategórie 1B
 • 1. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie Dg
 • 3. miesto v obvodnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kategórie C
 • 2. miesto v obvodnom kole Olympiády z dejepisu kategórie C
 • 1. miesto v 1. kole východoslovenskej Debatiády
 • 1. miesto v celoštátnom kole Debatiády
 • 5. miesto v celoštátnej súťaži dvojíc Junior Palma kategórie Expert
 • úspešná riešiteľka vo finálovom kole celoštátnej súťaže dvojíc Junior Palma kategórie Expert
 • 2. miesto v celoštátnej súťaži Imagine Cup
 • 2. miesto vo finálovom kole celoštátnej súťaže Imagine Cup
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2011/2012

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori