Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiak školy 2011 - V. OA až VIII. OA osemročného štúdia

 Martin VODIČKA, žiak VI. OA
  • 1. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A
  • 1. miesto v celoštátnom kole Matematickej olympiády kategórie A
  • 1. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie B
  • 1. miesto v matematickej súťaži družstiev KOŠICKÝ MATBOJ
  • 2. miesto v matematickej súťaži družstiev BRATISLAVSKÝ NÁBOJ
  • 2. miesto v matematickej súťaži družstiev MATHRACE
  • 1. miesto v trojstretnutí štátov Poľsko, Česko a Slovensko v matematickej olympiáde
  • 1. miesto vo výberovom sústredení na medzinárodnú matematickú olympiádu
  • žiak bude v júli reprezentovať Slovenskú republiku na medzinárodnej Matematickej olympiáde  v Holandsku
  • výborné študijné výsledky v školskom roku 2010/2011

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori