Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiak školy 2009
Martin VODIČKA, žiak kvarty

 • 2. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie Dg
 • 1. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
 • 1. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 1. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 1. - 9. miesto v celoslovenskej súťaži MATEMATICKÝ KLOKAN
 • 1. miesto v matematickej súťaži družstiev LOMIHLAV
 • 1. miesto v matematickej súťaži družstiev KOŠICKÝ MATBOJ
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže družstiev PALMA JUNIOR kategórie EXPERT
 • 2. miesto v celoštátnom kole programátorskej súťaže IMAGINE CUP
 
 

Ján HOFFMANN, žiak sexty

 • 1. miesto v krajskom kole SOČ v odbore: 05 - Geovedy (geografia, geológia, geodézia)
 • 2. miesto v celoštátnom kole SOČ v odbore: 05 - Geovedy (geografia, geológia, geodézia)
 • 2. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády kategórie C
 • 6. miesto v celoštátnom kole Geografickej olympiády kategórie C
 • 2. miesto v mestskej súťaži družstiev KOŠICE VČERA A DNES
 • účasť v krajskom kole súťaže MODELOVÝ EURÓPSKY PARLAMENT a postup do celoštátneho kola

Ďalší ocenení


Pochvalu riaditeľom školy a vecné odmeny venované riaditeľstvom školy a Radou rodičov školy získali:

Žaneta SEMANIŠINOVÁ, žiačka prímy A
 • úspešnú reprezentáciu školy a umiestnenia sa na popredných miestach v matematických súťažiach na okresnej a celoštátnej úrovni

Peter KOVÁCS, žiak sekundy

 • úspešnú reprezentáciu školy a umiestnenia sa na popredných miestach v matematických a programátorských súťažiach na okresnej a celoštátnej úrovni

Katarína KRAJČIOVÁ, žiačka sekundy

 • úspešnú reprezentáciu školy a umiestnenia sa na popredných miestach v matematických a programátorských súťažiach na okresnej a celoštátnej úrovni

Lenka GARLATHYOVÁ, žiačka tercie A

 • úspešnú reprezentáciu školy a umiestnenia sa na popredných miestach v biologických, matematických, programátorských a recitátorských súťažiach na okresnej a celoštátnej úrovni

Martin RAPAVÝ, žiak tercie A

 • úspešnú reprezentáciu školy a umiestnenia sa na popredných miestach v matematických súťažiach na okresnej a celoštátnej úrovni

Matej POKLEMBA, žiak kvarty

 • úspešnú reprezentáciu školy a umiestnenia sa na popredných miestach v programátorských súťažiach na celoštátnej úrovni

Denisa SEMANIŠINOVÁ, žiačka kvarty

 • úspešnú reprezentáciu školy a umiestnenia sa na popredných miestach v geografických, chemických a matematických súťažiach na okresnej, krajskej a celoštátnej úrovni

Rastislav RUSNÁK, žiak kvinty

 • úspešnú reprezentáciu školy a umiestnenia sa na popredných miestach v biblickej olympiáde na okresnej a v programátorských súťažiach na celoštátnej úrovni

Jakub ŠALAGOVIČ, žiak kvinty

 • úspešnú reprezentáciu školy a umiestnenia sa na popredných miestach v geografických, chemických a matematických súťažiach na krajskej a celoštátnej úrovni

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori