Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiak školy 2008Martin VODIČKA, žiak tercie

 • 1. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 1. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 1. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády kategórie Z7
 • 1. miesto v okresnom kole Pytagoriády kategórie P8
 • 1. miesto v celoštátnom kole Pytagoriády kategórie P8
 • 1. miesto v okresnom kole Pytagoriády kategórie P7
 • 1. miesto v celoštátnom kole Pytagoriády kategórie P7
 • 1. miesto v celoslovenskej súťaži MATEMATICKÝ KLOKAN kategórie Benjamín 7
 • 1. miesto v matematickej súťaži družstiev LOMIHLAV
 • 6. miesto v celoštátnom kole súťaže v programovaní ImagineCup
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže dvojíc PalmaJunior – OnLine v programovaníMartin ŠRÁMEK, žiak septimy A

 • 1. miesto v matematickej súťaži družstiev MATEMATICKÝ VIACBOJ
 • úspešný riešiteľ v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • 1. miesto v krajskom kole SOČ v odbore informatika
 • 1. miesto v celoštátnom kole SOČ v odbore informatika
 • 3. a 5. miesto v celoštátnom kole súťaže PALMA – OnLine programovanie v Turbo Pascale
 • 1. miesto v krajskom kole súťaže ZENIT v programovaní
 • 8. miesto v celoštátnom kole súťaže ZENIT v programovaní
 • 3. miesto v krajskom kole Olympiády v informatike kategórie A
 • úspešný riešiteľ v celoštátnom kole Olympiády v informatike kategórie A
 • žiak bude reprezentovať Slovensko na stredoeurópskej Olympiáde z informatiky
 • 1. miesto v okresnom kole Olympiády z anglického jazyka
 • 1.miesto v krajskom kole olympiády z anglického jazyka
 • účasť na celoštátnom kole Olympiády z anglického jazyka

Ďalší ocenení

Pochvalu riaditeľom školy a vecné odmeny venované riaditeľstvom školy a Radou rodičov školy získali:

Martin RAPAVÝ, žiak sekundy A
 • 1. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády kategórie Z6
 • 1. miesto v matematickej súťaži družstiev MAMUT
 • 2. miesto v okresnom kole Pytagoriády kategórie P6

Matej POKLEMBA, žiak tercie

 • 2. miesto v celoštátnom kole súťaže v programovaní ImagineCup
 • 2. miesto v celoštátnom kole súťaže dvojíc PalmaJunior – OnLine v programovaní

Denisa SEMANIŠINOVÁ, žiačka tercie

 • 1. miesto v celoslovenskej súťaži MATEMATICKÝ KLOKAN kategórie Benjamín 7
 • 2. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády kategórie Z7
 • 4. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády kategórie G

Jakub ŠALAGOVIČ, žiak kvarty

 • 1. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • úspešný riešiteľ v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 3. miesto v medzinárodnej súťaži RoboCup
 • 10. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády kategórie F
 • 2. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie Dg

Ján HOFFMANN, žiak kvinty

 • projekt Zabudnuté príbehy (organizovaný organizáciou Liga proti rasizmu) - ocenený ako jedno z najlepších súťažných družstiev v rámci celého Slovenska
 • 2. miesto v súťaži družstiev Čo vieš o Košiciach?
 • úspešný riešiteľ v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie C
 • 3. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády kategórie C

Rastislav KISEĽ, žiak kvinty

 • 3. miesto v celoštátnom kole SOČ v odbore: História, politológia, filozofia a právne vedy
 • 1. miesto v okresnom kole SOČ
 • 2. miesto v krajskom kole SOČ
 • projekt Zabudnuté príbehy (organizovaný organizáciou Liga proti rasizmu) - ocenenie ako jedno z najlepších súťažných družstiev v rámci celého Slovenska
 • 2. miesto v súťaži družstiev Čo vieš o Košiciach?
 • úspešný riešiteľ v krajskom kole Geografickej olympiády kategórie C

Pavol ROHÁR, žiak sexty

 • úspešný riešiteľ v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie B
 • 3. miesto v krajskom kole súťaže ZENIT v programovaní
 • 2. miesto v krajskom kole Olympiády v informatike kategórie B

Martin BALÁŽ, žiak septimy A

 • 2. miesto v matematickej súťaži družstiev MATBOJ korešpondenčného seminára MATMIX
 • 3. miesto v matematickej súťaži družstiev NÁBOJ
 • 2. miesto v matematickej súťaži družstiev MATBOJ
 • 1. miesto v matematickej súťaži družstiev MATEMATICKÝ VIACBOJ
 • 3. miesto v krajskom kole súťaže ZENIT v programovaní
 • 5. a 6. miesto v celoštátnom kole súťaže PALMA – OnLine programovanie v Turbo Pascale
 • 5. miesto v celoštátnom kole súťaže družstiev z fyziky NÁBOJ FKS

Jakub JURSA, žiak septimy A

 • úspešný riešiteľ v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • 2. miesto v matematickej súťaži družstiev MATBOJ korešpondenčného seminára MATMIX
 • 3. miesto v matematickej súťaži družstiev NÁBOJ
 • 2. miesto v matematickej súťaži družstiev MATBOJ
 • 8. miesto v celoštátnom kole súťaže PALMA – OnLine programovanie v Turbo Pascale
 • 5. miesto v celoštátnom kole súťaže družstiev z fyziky NÁBOJ FKS

Tomáš KUZMA, žiak septimy A

 • úspešný riešiteľ v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • účasť v celoštátnom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • 2. miesto v matematickej súťaži družstiev MATBOJ korešpondenčného seminára MATMIX
 • 3. miesto v matematickej súťaži družstiev NÁBOJ
 • 2. miesto v matematickej súťaži družstiev MATBOJ
 • 3. miesto v celoštátnom kole súťaže PALMA – OnLine programovanie v Turbo Pascale
 • 4. miesto v krajskom kole Olympiády v informatike kategórie A
 • 4. miesto v krajskom kole súťaže ZENIT v programovaní
 • 5. miesto v celoštátnom kole súťaže družstiev z fyziky NÁBOJ FKS

Martin POLAČKO, žiak septimy A

 • úspešný riešiteľ v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • účasť v celoštátnom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • 2. miesto v matematickej súťaži družstiev MATBOJ korešpondenčného seminára MATMIX
 • 3. miesto v matematickej súťaži družstiev NÁBOJ
 • 3.- 4. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie A
 • úspešný riešiteľ v celoštátnom kole Fyzikálnej olympiády kategórie A
 • 5. miesto v celoštátnom kole súťaže družstiev z fyziky NÁBOJ FKS
 • 3. miesto v celoštátnom kole súťaže družstiev Turnaj mladých fyzikov

Miroslav LIŠČINSKÝ – žiak septimy B

 • úspešný riešiteľ v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • 2. miesto v matematickej súťaži družstiev MATBOJ korešpondenčného seminára MATMIX
 • 3. miesto v matematickej súťaži družstiev NÁBOJ
 • 2. miesto v matematickej súťaži družstiev MATBOJ
 • 5. miesto v celoštátnom kole súťaže družstiev z fyziky NÁBOJ FKS

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori