Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiak školy 2007Martin VODIČKA, žiak sekundy
 • 1. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády kategórie Z6
 • 1. miesto v okresnom kole Pytagoriády P6, P7 a P8
 • 1. miesto v súťaži MATEMATICKÝ KLOKAN v kategórii K6
 • 1. miesto v súťaži družstiev MAMUT
 • 2. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády
 • 1. miesto v celoslovenskom kole Pytagoriády P6, P7 a P8
 • 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže PALMA JUNIOR
 • 3. miesto v celoslovenskom a medzinárodnom kole súťaže GENIUS LOGICUS
Martin ŠRÁMEK, žiak sexty A
 • 1. miesto v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku
 • 3. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku
 • 3. miesto v krajskom kole súťaže ZENIT
 • 2. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády z kategórie informatika

Ďalší ocenení

Pochvalu riaditeľom školy a vecné odmeny venované riaditeľstvom školy a Radou rodičov školy získali:

Martin RAPAVÝ, žiak prímy
 • 1. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády kategórie Z5
 • 2. miesto v súťaži družstiev MAMUT
 • 3. - 4. miesto v okresnom kole Pytagoriády kategórie P5

Dávid HRIADEĽ, žiak sekundy
 • 2. miesto v celoslovenskej súťaži JUNIOR PALMA v súťaži IMAGINE pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v kategórii PROFÍK
 • 1. miesto v súťaži družstiev MAMUT

Matej POKLEMBA, žiak sekundy
 • 2. miesto v celoslovenskej súťaži JUNIOR PALMA v súťaži IMAGINE pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v kategórii PROFÍK
 • 4. miesto v celoslovenskej súťaži IMAGINE CUP v programovaní pre žiakov prímy až kvinty

Denisa SEMANIŠINOVÁ, žiačka sekundy
 • 1. miesto v súťaži družstiev MAMUT
 • 2. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády kategórie Z6
 • 3. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády kategórie H

Jakub ŠALAGOVIČ, žiak tercie
 • mimoriadnu cenu poroty za návrh a kreativitu v celoslovenskej súťaži ROBOCUP JUNIOR v kategórii vlastný model
 • 4. miesto v celoslovenskej ROBOCUP JUNIOR v kategórii ZÁCHRANÁR

Ján HOFFMANN, žiak kvarty
 • 2. miesto v mestskej súťaži Čo vieš o Košiciach
 • 4. miesto v okresnom kole Fyzikálnej olympiády kategórie E
 • 12. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 16. miesto v súťaži družstiev LOMIHLAV
 • 4. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie Dg
 • 12. miesto v celoslovenskom kole Geografickej olympiády kategórie F

Rastislav KISEĽ, žiak kvarty
 • 2. miesto v mestskej súťaži Čo vieš o Košiciach
 • 2. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 5. miesto v okresnom kole Fyzikálnej olympiády kategórie E
 • 3. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie Dg
 • 9. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 16. miesto v súťaži družstiev LOMIHLAV

Július UCHNÁR, žiak kvarty
 • 5. - 8. miesto na Majstrovstvách sveta vo futbale robotov ATLANTA 2007
 • 1. miesto v celoslovenskej súťaži ROBOCUP JUNIOR v kategórii futbal - dvaja na dvoch
 • 1. miesto v celoslovenskej súťaži ROBOCUP JUNIOR v kategórii vlastný model
 • 3. miesto v celoslovenskej súťaži ROBOCUP JUNIOR v kategórii futbal - jeden na jedného

Matúš UCHNÁR, žiak kvinty
 • 5. - 8. miesto na Majstrovstvách sveta vo futbale robotov ATLANTA 2007
 • 1. miesto v celoslovenskej súťaži ROBOCUP JUNIOR v kategórii futbal - dvaja na dvoch
 • 1. miesto v celoslovenskej súťaži ROBOCUP JUNIOR v kategórii vlastný model
 • 1. miesto v celoslovenskej súťaži JUNIOR PALMA v súťaži IMAGINE pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v kategórii EXPERT
 • 3. miesto v celoslovenskej súťaži ROBOCUP JUNIOR v kategórii futbal - jeden na jedného
 • 13. miesto v celoslovenskej súťaži IMAGINE CUP v programovaní pre žiakov prímy až kvinty

Martin BALÁŽ, žiak sexty A
 • 1. miesto v celoslovenskej súťaži MATEMATICKÝ KLOKAN v kategórii KS
 • 10. miesto v celoslovenskej súťaži PALMA - OnLine v programovaní pre stredoškolákov
 • 1. miesto v súťaži družstiev KOŠICKÝ VIACBOJ
 • 3. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie B
 • 5. miesto v súťaži družstiev KOŠICKÝ MATBOJ

Tomáš KUZMA, žiak sexty A
 • 2. miesto v celoslovenskej súťaži ZENIT v kategórii B
 • 2. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády z informatiky v kategórii B
 • 2. miesto v krajskom kole súťaže ZENIT v kategórii B
 • 1. miesto v súťaži družstiev PREŠOVSKÝ MATBOJ
 • 9. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie B
 • 12. miesto v súťaži družstiev KOŠICKÝ MATBOJ

Martin POLAČKO, žiak sexty A
 • 1. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie B
 • 1. miesto v súťaži družstiev PREŠOVSKÝ MATBOJ
 • 8. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie C
 • 12. miesto v súťaži družstiev KOŠICKÝ MATBOJ

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori