Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiak školy 2006Martin VODIČKA,
žiak prímy

 • 1. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády kategórie Z5
 • 1. miesto v okresnom kole Pytagoriády kategórie P5
 • 1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev MAMUT
 • 1. miesto v celoslovenskom kole Pytagoriády kategórie P6
 • 1. miesto v celoslovenskom kole MATEMATICKÝ KLOKAN v kategórii Z5Ján JERGUŠ, žiak septimy A
 • 2. miesto v celoslovenskom kole programátorskej súťaže PALMA-ON LINE (zimná časť)
 • 5. miesto v celoslovenskom kole programátorskej súťaže ZENIT kategórie A
 • 7. miesto v celoslovenskom kole programátorskej súťaže PALMA-ON LINE (letná časť)
 

Ďalší ocenení


Pochvalu riaditeľom školy a vecné odmeny venované riaditeľstvom školy a Radou rodičov školy získali:

Ema GARAJOVÁ, žiačka prímy
 • 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN kategórie Z5

Matúš STEHLÍK, žiak tercie
 • 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN kategórie Z7

Pavol ROHÁR, žiak kvarty
 • 2. a 3. miesto v celoslovenskom kole programátorskej súťaže družstiev PALMA JUNIOR-ON LINE
 • 3. miesto v celoslovenskom kole programátorskej súťaže COLOGOBEŽKA a IMAGINE CUP

Róbert TÓTH, žiak kvarty
 • 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN kategórie Z9
 • 2. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev LOMIHLAV

Matúš UCHNÁR, žiak kvarty
 • 1. miesto v programátorskej súťaži družstiev LEGO
 • 1. miesto v celoslovenskom kole programátorskej súťaže družstiev PALMA JUNIOR-ON LINE
 • 6. miesto v celoslovenskom kole programátorskej súťaže COLOGOBEŽKA a IMAGINE CUP
 • úspešná reprezentácia školy v celoslovenskom kole súťaže ROBOCUP v stavaní modelov

Michal VARGA, žiak kvarty
 • 1. miesto v celoslovenskom kole programátorskej súťaže družstiev PALMA JUNIOR-ON LINE
 • 6. miesto v celoslovenskom kole programátorskej súťaže COLOGOBEŽKA a IMAGINE CUP

Hana JERGUŠOVÁ, žiačka kvinty
 • 5. miesto v celoslovenskom kole súťaže v orientačnom behu

Ľubomír REMÁK, žiak kvinty A
 • 1. miesto v súťaži družstiev KOŠICKÝ MATBOJ

Miroslav LIŠČINSKÝ, žiak kvinty B
 • 1. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
 • 1. miesto v súťaži družstiev KOŠICKÝ MATBOJ

Pavol BÁLINT, žiak septimy A
 • 2. miesto v celoslovenskom kole programátorskej súťaže PALMA-ON LINE (zimná časť)
 • 7. miesto v celoslovenskom kole programátorskej súťaže PALMA-ON LINE (letná časť)

Maroš BLAHOVEC, žiak septimy A
 • 1. miesto v celoslovenskom kole programátorskej súťaže ROBOCUP
 • úspešná reprezentácia školy v medzinárodnom kole súťaže ROBOCUP
 • 5. miesto v medzinárodnom kole súťaže Ist ROBOT

Jaroslav BRDJAR, žiak septimy A
 • 1. miesto v celoslovenskom kole programátorskej súťaže ROBOCUP
 • úspešná reprezentácia školy v medzinárodnom kole súťaže ROBOCUP

Martin BLICHA, žiak septimy B
 • 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN kategórie M
 • 2. miesto v krajskom kole súťaže stredných škôl v šachu
 • 1. miesto v súťaži MATEMATICKÝ NÁBOJ

Tomáš RUSIN, žiak septimy B
 • 1. miesto v súťaži MATEMATICKÝ NÁBOJ
 • 1. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • postup do celoslovenského kola Matematickej olympiády kategórie A

Peter ZAVACKÝ, žiak septimy B
 • 3. miesto v celoslovenskom kole SOČ
 • 3. miesto v krajskom kole súťaže stredných škôl v šachu
 • 1. miesto v súťaži o ekológii "Čo sme nevedeli"

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori