Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiak školy 2015 - príma - kvarta osemročného štúdia


Samuel KRAJČI, žiak kvarty

 • 1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 1. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 8. – 9. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
 • 13. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaži družstiev Košický náboj
 • 4. miesto v matematickej súťaži družstiev LOMIHLAV
 • 15. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za zimný semester
 • 2. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Junior Náboj 2014
 • 11. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Junior Náboj 2014
 • 4. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za zimný semester
 • 3. – 4. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za zimný semester
 • 1. miesto v medzinárodnom kole Brněnskej logickej súťaže družstiev BRLOH
 • 2. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Matematický B – deň 2014
 • 3. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2015  kategórie Junior
 • 6. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2015 kategórie Junior
 • 21. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2015 kategórie Junior
 • 1. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Matematický Expres - MatX kategórie kvarta
 • 18. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za letný semester
 • 1. – 2. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester
 • 2. miesto v 1. krajskom kole súťaže Východoslovenská Debatiáda
 • 1. miesto v 3. krajskom kole súťaže Východoslovenská Debatiáda
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Debatiáda
 • 5. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za letný semester
 • úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Matematický klokan kategórie Benjamín 9
 • 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Imagine Cup


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori