Gymnázium, Alejová 1, Košice

príma


Triedny učiteľ: Mgr. DZUGAS Slavomír

BIGAŇOVÁ Nella, BOCZEK Maxim, FERDINANDY Michal, GELETKA Tomáš, HORVÁTH Jakub, KARABINOŠ Severín, KAVČIAKOVÁ Andrea, KÖRÖŠ Boris, KUGLOVÁ Veronika, KUKUROVÁ Petra, LEVICKÝ Rodan, MAGDO Ján, MILÁ Ema, PAYEROVÁ Timea, PROCIVŇÁK Jakub, ŠIMKO Matúš, URBÁNOVÁ Janka, VODIČKA Michal
príma, 2019/2020
príma, 2019/2020

Sponzori